Diftar in Oosterzele

Vanaf 1 januari 2018 wordt de restfractie (grijze container) gewogen en afgerekend op basis van het gewicht.
Om dit mogelijk te maken, werd de container (zowel restafval- als GFT-afval) voorzien van een chip die gekoppeld is aan het rijksregisternummer van de referentiepersoon.
ILvA zal de container enkel ledigen, als er voldoende krediet op de afvalrekening staat.

Wat is de kost voor het ledigen van de restafvalcontainer:
  • voor een container van 240 liter: vaste kost van 0,50 € + 0,25 € per kg restfractie
  • voor een container van 140 liter: vaste kost van 0,25 € + 0,25 € per kg restfractie

Wat is de kost voor het ledigen van de GFT-container:

  • voor een container van 140 liter: vaste kost van 1,80 €
  • voor een container van 40 liter: vaste kost van 0,90 €

Voor bepaalde inwoners zal het nieuwe systeem ongewenste gevolgen hebben. Daarom wil de Gemeente die groepen steunen via een financiële toelage.

Personen met incontinentie of stomapatiënten kunnen de toelage en een bijkomende restfractiecontainer aanvragen via een aanvraagformulier. De behandelend geneesheer moet het formulier invullen en bekrachtigen. Wie zich in deze situatie bevindt, kan een toelage van 75 euro per jaar aanvragen gedurende de geldigheid van het medisch attest.

Ook gezinnen met kinderen hebben een zwaardere restfractie. De babytoelage bedraagt 25 euro per jaar (per kind tot de leeftijd van 2 jaar).
Het gezin ontvangt deze toelage automatisch (er hoeft geen aanvraag te gebeuren) en maximaal twee keer. De rechthebbenden worden tweemaal per jaar bepaald, namelijk op basis van de gegevens van 30 juni en van 31 december.

Wat bij een overlijden?
Indien bij een overlijden het huis leeg komt te staan, dan blijft de container 4 weken bruikbaar, zolang er krediet op de afvalrekening staat. Na deze 4 weken wordt het resterende krediet teruggestort op rekening van de overledene. De notaris doet de verdere verdeling.
Contactgegevens

dienst Milieu- en duurzaamheidsbeleid
Dorp 1
9860 Oosterzele
tel. 09 363 99 34
email omgeving@oosterzele.be
832