Bouw- en sloopafval

Ga je verbouwen? Ontdek de voordelen van selectief slopen én sorteren aan de bron!

Wat is bouw- en sloopafval?

Bouw- en sloopafval is de verzamelnaam van alle afvalstoffen die vrijkomen bij het bouwen, renoveren en afbreken van gebouwen. Het bestaat voor het overgrote deel (90%) uit steenfractie aangevuld met resten van beton, metselwerk, asfaltpuin, dakpannen, keramiek. De overige 10% omvat allerhande andere niet-steenachtige materialen zoals hout, kunststoffen, metaal, roofing, gips, kalk, glas, ........

Selectief slopen en sorteren aan de bron

De Vlaamse afvalberg bestaat jaarlijks uit ongeveer 10 miljoen ton bouw- en sloopafval. Een gigantische berg dus. Daarom is het belangrijk dat je zo weinig mogelijk verontreinigd bouwafval afvoert naar een stortplaats. De steenfractie kan namelijk naar een breekinstallatie. Dit gebroken steenpuin wordt bijvoorbeeld gebruikt voor de productie van stabilisé of nieuw beton. Dit kan enkel met een niet verontreinigde fractie die ontdaan is van alle niet bruikbare materialen.

Hoe selectief slopen?

Bij selectief slopen verwijder je eerst de gevaarlijke afvalstoffen zoals asbesthoudende materialen. Ook niet gevaarlijke afvalstoffen zoals glas, hout, kunststoffen enz....., zamel je best afzonderlijk in. Hierdoor ontstaan zuivere stromen en kunnen ze maximaal gerecycleerd of hergebruikt worden. Omdat deze stromen niet eerst moeten worden gesorteerd voordat ze gerecycleerd worden, leveren de inspanningen om selectief te slopen een financieel voordeel op.

Wanneer selectief slopen?

Uiteraard is het niet de bedoeling om bij kleine verbouwingen, zoals het uitbreken van een badkamer, selectief te slopen. Als je daarentegen grote verbouwingswerken gaat uitvoeren waarbij een bouwvergunning nodig is, biedt het selectieve slopen een duidelijke meerwaarde. Ook voor werken waarbij een grote hoeveelheid steenpuin vrijkomt zoals het heraanleggen van een oprit of terras, hou je de steenfractie best apart. Een container zuiver steenpuin verwerken, kost aanzienlijk minder dan een container gemengd afval.

(bron: OVAM)

 

Contactgegevens

dienst Milieu- en duurzaamheidsbeleid
Dorp 1
9860 Oosterzele
tel. 09 363 99 34
email omgeving@oosterzele.be

Ronny Meerpoel - milieuambtenaar

Hilde Van Hecke - duurzaamheidsambtenaar

535