Antireclamestickers

Stickeractie tegen ongewenste niet-geadresseerde reclame en/of regionale pers

U krijgt liever geen ongeadresseerde reclame in de brievenbus?

Dat kan indien u een

op uw brievenbus kleven.

U kan deze stickers gratis afhalen op het gemeentehuis of aanvragen via omgeving@oosterzele.be.

Indien de sticker niet nageleefd wordt, kan u via sticker@ovam.be klacht indienen. Vergeet dan niet om uw volledige adres, de gebruikte sticker en een beschrijving van de reclamefolders en/of gratis regionale pers door te geven. De klachten worden doorgestuurd aan de distributiesector die de lokale bedeler aanspreekt.

Contactgegevens

dienst Milieu- en duurzaamheidsbeleid
Dorp 1
9860 Oosterzele
tel. 09 363 99 34
email omgeving@oosterzele.be

Ronny Meerpoel - milieuambtenaar

Hilde Van Hecke - duurzaamheidsambtenaar

557