Antireclamestickers

Stickeractie tegen ongewenste niet-geadresseerde reclame en/of regionale pers (nieuwe regeling)

Op vraag van de sector van het ongeadresseerd reclamedrukwerk werd op 14 april 2019 een overeenkomst gesloten tussen de sector en het Vlaams gewest. Die overeenkomst bepaalt het Vlaamse beleid rond anti-reclamestickers. Het belangrijkste uitgangspunt? Een uniform en geharmoniseerd beleid voeren op het volledige Vlaamse grondgebied, én de sticker meer bekendheid geven.

De sector verbindt zich ertoe dat er voldoende anti-reclamestickers gedrukt en verspreid worden. Burgers kunnen gratis stickers meenemen in de publiek toegankelijke ruimte van de postkantoren van bpost.  
Andere doelstellingen uit de overeenkomst:
•    de optimale distributie van niet-geadresseerd drukwerk in appartementsgebouwen
•    het gebruik van milieuvriendelijk en gerecycleerd papier voor reclamedrukwerk
•    een jaarlijkse rapportage over de omvang en evolutie van het aantal verdeelde stickers

Een klacht?

Klachten over het niet respecteren van de aangebrachte stickers kunnen worden ingediend bij de verantwoordelijke uitgever vermeld op het onterecht gebuste reclamedrukwerk. 


Contactgegevens

dienst Milieu- en duurzaamheidsbeleid
Dorp 1
9860 Oosterzele
tel. 09 363 99 34
email omgeving@oosterzele.be

Ronny Meerpoel - milieuambtenaar

Hilde Van Hecke - duurzaamheidsambtenaar

557