Afvaleilandjes

In het kader van de sensibiliseringsactie ter voorkoming van zwerfvuil, stelt ILvA de steden en gemeenten afvaleilandjes ter beschikking om tijdens evenementen afval te vermijden, en zelfs te sorteren. Elk afvaleilandje bestaat uit vier containers waarin respectievelijk papier, PMD, restafval en GFT kunnen worden ingezameld. Boven de containers duiden "spandoeken" aan welke afvalsoort waar terecht kan. Door hun hoogte zijn zij ook op elke manifestatie perfect van op afstand zichtbaar. ILvA hoopt met deze afvaleilandjes een steentje bij te dragen tegen het zwerfvuil op allerlei manifestaties. Plastic bekertjes, frietbakjes of glas worden immers maar al te vaak op straat gegooid.

ILvA-afvaleilandjes zijn bestemd voor evenementen die volledig openbaar zijn, voor niet-commerciële organisaties of erkende socio-culturele verenigingen, en waarbij de de organisatoren een belangrijke inspanning doen om het afval correct te laten sorteren of te voorkomen.

Contactgegevens

dienst Milieu- en duurzaamheidsbeleid
Dorp 1
9860 Oosterzele
tel. 09 363 99 34
email omgeving@oosterzele.be

Ronny Meerpoel - milieuambtenaar

Hilde Van Hecke - duurzaamheidsambtenaar

798