Afvalsoorten & inzameling

Restfractie
De restfractie wordt ingezameld via een grijze restafvalcontainer. Er zijn twee verschillende formaten ter beschikking, namelijk met een inhoud van 140 liter of met een inhoud van 240 liter.


Wie dat wil, kan afstand doen van de grote container (240 liter) en gratis overschakelen naar een container met een inhoud van 140 liter. Hiervoor bezorgt u dit formulier aan de duurzaamheidsambtenaar.  

Groenten-, fruit- en tuinafval (GFT)

Groene container van 140 liter of 40 liter.

Deze container/bak wordt ook 14-daags opgehaald, maar vanaf juni tot en met eind september kan je rekenen op een wekelijkse ophaling.

Wie dit wenst kan zijn GFT-container omruilen voor een gratis compostvat. Hiervoor bezorg je dit formulier  aan de duurzaamheidsambtenaar.

Wie dit wil kan ook zijn standaard GFT-container van 140 liter omruilen naar een kleinere groene bak van 40 liter met dit formulier.

PMD - Vanaf 1 juni mogen alle plastic-verpakkingen in de PMD-zak

Plastiek, Metaal en Drankkartons worden verzameld in blauwe zakken van 60 liter. De verkooppunten van deze zakken vind je in de afvalkalender. De ophaling gebeurt ook tweewekelijks.

Papier en karton

Er is een maandelijkse ophaling van deze afvalstromen. De data staan vermeld op de kalender. Papier kan je aanbieden in een kartonnen doos of stevig samengebonden.

Glas

Glas kan je verzamelen in een vast, stevig recipiënt. Het gaat enkel over flessen en bokalen, geen pyrex, spiegelglas of vlak glas.

KGA

Klein Gevaarlijk Afval is de verzamelnaam van een reeks producten die we dagelijks gebruiken. Vaak bevatten ze schadelijke stoffen. Deze producten moeten veilig opgeborgen worden. Ze mogen ons leefmilieu niet belasten. Nog te vaak belanden resten van white spirit, verf, frietolie… in de gootsteen of het rioolputje of worden chemische producten meegegeven met het restafval. Restjes en lege verpakkingen van pesticiden kunt u onderbrengen bij het Klein Gevaarlijk Afval (KGA). Dit geldt ook voor restanten van producten die u al lang niet meer gebruikt en die vergeten in een hoekje staan. Alle lege verpakkingen en overschotten kunt u naar de KGA-inzamelplaats brengen op het containerpark.

Grof snoeihout

Wordt enkel opgehaald op aanvraag, minimum 2 werkdagen op voorhand op het nummer 053 85 85 45. De datum van ophaling en de uiterste datum van aanvraag is weergegeven op de afvalkalender. Tot 20 kg betaal je 1 euro en per begonnen schijf van 10 kg betaal je 3 euro.


Grof huisvuil

Wordt enkel opgehaald op aanvraag, minimum twee werkdagen op voorhand via het nummer 053 85 85 45. De datum van ophaling en de uiterste datum van aanvraag is weergegeven op de afvalkalender. Tot 20 kg betaal je 6 euro en per begonnen schijf van 10 kg betaal je 0,50 euro.

Containers

  • Inruilen 140 l -container naar 240 l -container.
    Nieuwe inwoners van een gehuurd of gekocht huis waar zich een kleine restfractiecontainer bevindt en die willen omruilen voor een grote restfractiecontainer nemen contact op met de duurzaamheidsambtenaar
  • De eerste omruiling is gratis. Nadien vraagt de intercommunale een bedrag van 125 € per bijkomende ruil
  • Beschadigde restfractiecontainer: neem contact op met ILvA via het gratis nummer 053 85 85 45 De beschadigde container moet bij aanbieding voor vervanging leeg en proper zijn. 
  • Bedrijfsafvalcontainers voor festiviteiten. Voor een festiviteit waarbij je éénmalig meer afval produceert, kan je tijdelijk een extra container huren bij ILvA. Het aanvraagformulier vind je hier

Contactgegevens

dienst Milieu- en duurzaamheidsbeleid
Dorp 1
9860 Oosterzele
tel. 09 363 99 34
email omgeving@oosterzele.be

Ronny Meerpoel - milieuambtenaar

Hilde Van Hecke - duurzaamheidsambtenaar

310