Proefproject wegen restfractie en GFT

Wie meer sorteert, betaalt minder!
Vanaf 1 januari 2018 verdwijnen de oranje, rode en gele stickers voor afvalinzameling en zullen de restfractie en het GFT gewogen worden. Elke container is geïdentificeerd via een chip. De chip is gekoppeld aan het rijksregisternummer van de referentiepersoon.

Betalingen en gewicht opvolgen
De containers worden enkel geledigd, als er saldo op de afvalrekening staat.
Je kan het gewicht aan restfractie opvolgen via www.mijnafval.ilva.be. De inloggegevens werden via brief meegedeeld. Heb je geen pc of toegang tot internet, dan kan je terecht op het gratis nummer 0800 98 002. Ben je je wachtwoord vergeten, dan kan je dit opvragen via de tool 'wachtwoord vergeten'.
Heb je nog rode of oranje stickers in je bezit? Je kan deze nog laten terug betalen tot uiterlijk 31 maart 2018 bij de dienst financiën (OCMW gebouw, Gootje 2 in Balegem) of in het gemeentehuis (Dorp 1 in Oosterzele).

Hoeveel containers?
Ieder gezin t.e.m. vijf gedomicilieerden heeft recht op één restfractiecontainer en één GFT-container. Vanaf zes gedomicilieerden kan je een bijkomende container aanvragen. Wie echter om medische redenen een bijkomende grijze container nodig heeft, kan dat mits een doktersattest bij de Gemeente aanvragen. Het formulier kan je hier terug vinden.

Wat bij een overlijden
?
Bij een overlijden, waarbij het huis leeg komt te staan, blijft de container nog vier weken bruikbaar. Dit zolang er krediet op de afvalrekening staat.
Na bovenstaande periode wordt het resterende krediet teruggestort op de rekening van de overledene. De notaris doet de verdere verdeling.

Contactgegevens

dienst Milieu- en duurzaamheidsbeleid
Dorp 1
9860 Oosterzele

Ronny Meerpoel - milieuambtenaar
tel. 09 363 99 35
email ronny.meerpoel@oosterzele.be

Hilde Van Hecke - duurzaamheidsambtenaar
tel. 09 363 99 36
email hilde.vanhecke@oosterzele.be

566