Proefproject wegen restfractie en GFT

Wie meer sorteert, betaalt minder!
Vanaf 1 januari 2018 verdwijnen de oranje, rode en gele stickers voor afvalinzameling en zullen de restfractie en het GFT gewogen worden.
Alvorens dit 'weegsysteem' kan in werking treden, moeten alle containers geïdentificeerd worden. Daarom plaatst ILvA een chip op de grijze en de groene container. Iedere inwoner ontvangt vooraf een brief met de nodige uitleg.

25 september: eerste inzameling volgens nieuwe afvalkalender
Tegen midden september ontvangen alle inwoners een nieuwe afvalkalender (van 25 september 2017 - 1 april 2018). Deze kalender vervangt de oude kalender. Om vergissingen te vermijden, raden we aan de oude kalender weg te gooien.
Vanaf oktober wordt het afval reeds gewogen, maar de betaling gebeurt nog steeds op de traditionele manier, namelijk via de stickers. Dit blijft zo tot het einde van 2017.
 
Betalingen en gewicht opvolgen
Eind november beslist de gemeenteraad over de prijs voor de inzameling van de restfractie.
Midden december 2017 ontvangen alle inwoners een betalingsuitnodiging voor het storten van een voorschot. Pas nadat het bedrag betaald is, neemt ILvA vanaf 1 januari 2018 het afval mee.
Voor GFT geldt de prijs per lediging, idem aan het bedrag van de stickers, dus 1,80 euro voor een container van 140 liter en 0,90 euro voor een bak van 40 liter.
Je kan het gewicht aan restfractie opvolgen via www.mijnafval.ilva.be. De inloggegevens worden via brief meegedeeld. Heb je geen pc of toegang tot internet, dan kan je terecht op het gratis nummer 0800 98 002.
Heb je op 1 januari 2018 nog stickers in je bezit? Geen nood, je kan ze laten terugbetalen bij de dienst Financiën van de Gemeente (OCMW-gebouw, Gootje 2 in Balegem).
 
 
Hoeveel containers?
Ieder gezin t.e.m. vijf gedomicilieerden heeft recht op één restfractiecontainer en één GFT-container. Vanaf zes gedomicilieerden kan je een bijkomende container aanvragen. Wie echter om medische redenen een bijkomende grijze container nodig heeft, kan dat mits een doktersattest bij de Gemeente aanvragen. Het formulier kan je hier terug vinden.
 
Om het nieuwe systeem toe te lichten, wordt een infoavond georganiseerd op donderdag 7 december om 19.30 uur in het foyer van GC De Kluize.
Wie vooraf met vragen zit, kan terecht bij de klantenservice (op werkdagen tussen 8 en 18 uur - op zaterdag van 9 uur tot 13 uur) via het gratis nummer 0800 98 002 of oosterzele@ilva.be

Contactgegevens

dienst Milieu- en duurzaamheidsbeleid
Dorp 1
9860 Oosterzele

Ronny Meerpoel - milieuambtenaar
tel. 09 363 99 35
email ronny.meerpoel@oosterzele.be

Hilde Van Hecke - duurzaamheidsambtenaar
tel. 09 363 99 36
email hilde.vanhecke@oosterzele.be

566