Verkiezingen


Op 14 oktober 2018 gaan we met z’n allen naar de stembus om een nieuwe gemeenteraad en provincieraad te kiezen. Misschien heb je vragen over het verkiezingsgebeuren. Mag ik stemmen? Voor wie kan ik stemmen? Hoe geef ik een volmacht en wat heb ik nodig? Welke regels gelden? Waarop moet ik letten? Voor alle informatie over de verkiezingen kan je terecht op www.vlaanderenkiest.be, de officiële verkiezingswebsite van de Vlaamse Overheid.


Kandidaten en uitslagen

Vanaf 21 september publiceert www.vlaanderenkiest.be alle definitieve kandidatenlijsten. Zo weet je zeker wie kandidaat is voor de gemeenteraad of provincieraad, voor welke partij en op welke plaats.
Op 14 oktober, de verkiezingsdag, is www.vlaanderenkiest.be dé website voor de officiële uitslagen.


Hoe geef je een volmacht? Wat heb je nodig?
Je hebt twee documenten nodig om een volmacht te geven:
• het volmachtformulier waarmee je een volmacht geeft
• een attest dat bewijst dat je zelf niet naar het stemlokaal kan gaan.
Het type attest hangt af van de reden waarom je een volmacht geeft. De persoon aan wie je de volmacht geeft, is de volmachtkrijger. Zelf ben je de volmachtgever.

 
Je geeft de volmacht:
• door het volmachtformulier in te vullen en het volmachtformulier allebei (zowel volmachtgever als volmachtkrijger) te ondertekenen;
• het attest bij dit formulier te voegen.
 

Wat moet de volmachtkrijger doen?
Op de verkiezingsdag geeft de volmachtkrijger het volmachtformulier en het attest af aan de voorzitter van het stembureau waar de volmachtgever moet stemmen.

Hij moet aan de voorzitter ook nog volgende documenten voorleggen:
• zijn eigen identiteitskaart
• zijn eigen oproepingsbrief
• de oproepingsbrief van de volmachtgever

 
Wat als je liever geen volmacht geeft of je te laat bent om dit nog te regelen?
De deelname aan de stemming is verplicht. Je moet dus een volmacht geven wanneer je zelf niet kan gaan stemmen. Je kunt de redenen van je onthouding, met de nodige verantwoording, ook aan de vrederechter meedelen. Als de vrederechter, in overeenstemming met de procureur des Konings, je redenen gegrond acht, stelt hij geen vervolging in.
In de brief aan de vrederechter noteer je duidelijk je persoonsgegevens en bij welk stembureau je moet stemmen. Uiteraard voeg je daar een medisch attest bij.

 
Je kunt ook aan een familielid of vriend vragen om naar het stembureau te gaan waar je moet stemmen, en aan de voorzitter van dat stembureau het volgende af te geven:
• het bewijs van de reden waarom je niet kan stemmen;
• een brief waarin je die reden uiteenzet en die je ondertekent.

 
De voorzitter van het stembureau zal die documenten voor verder gevolg aan de vrederechter bezorgen.
Een gevolmachtigde kan per verkiezing maar één stem bij volmacht uitbrengen. Niemand kan bijgevolg meer dan één volmacht ontvangen
 

Wanneer kan je bij volmacht stemmen?
Bepaalde omstandigheden kunnen je beletten zelf je stem uit te brengen als kiezer. Je kan in dat geval een andere kiezer in jouw naam laten stemmen door hem een volmacht te geven.
Op vlaanderenkiest.be vind je een overzicht van de gevallen waarin je een volmacht kunt geven.

Dienst Burgerzaken is op zondag 14 oktober geopend van 8 tot 13 uur uur zodat je nog eventuele formaliteiten (zoals het verkrijgen van een duplicaat van je oproepingsbrief) i.v.m. de verkiezingen kunt verrichten.

Contactgegevens

dienst Burgerzaken
Dorp 1
9860 Oosterzele

Annelies Van Den Haute - diensthoofd
email annelies.vandenhaute@oosterzele.be

Katleen Meuleman
tel. 09 363 99 26
email katleen.meuleman@oosterzele.be

Mia Immegeers
tel. 09 363 99 23
email mia.immegeers@oosterzele.be

Dina Van De Wiele
tel. 09 363 99 25
email dina.vandewiele@oosterzele.be

Christine De Ganck
email christine.deganck@oosterzele.be

112