Verkiezingen

In België geldt de stemplicht.

Wie moet stemmen?

Om kiesgerechtigd te zijn moet je:

  1. Belg zijn
  2.  de volle leeftijd van achttien jaar bereikt hebben
  3. in de bevolkingsregisters van een Belgische gemeente ingeschreven zijn
  4. je niet bevinden in een van de gevallen van uitsluiting of schorsing van het kiesrecht

De voorwaarden vermeld in 1 en 3 moeten vervuld zijn op de datum waarop de kiezerslijst wordt afgesloten. De voorwaarden vermeld in 2 en 4 moeten vervuld zijn op de dag van de verkiezingen.

Ben je een meerderjarige niet-Belg die hier woont dan kan je ook stemmen. Je kan je inschrijven in de kiezerslijst. Je krijgt een document (C/1) dat je moet ondertekenen. Je kan het hieronder ook afdrukken en invullen. Later krijg je een brief waarin staat dat je bent ingeschreven op de kiezerslijst. Je bent nu verplicht om te gaan stemmen.

Hoe verloopt het praktisch?

De kiezers ingeschreven op de kiezerslijst ontvangen een oproepingsbrief per post. Wanneer dat niet zo is of de brief verloren gaat, kun je tot op de dag van de verkiezingen een duplicaat vragen bij de dienst Bevolking. Dat gebeurt op vertoon van de identiteitskaart en is gratis.

Op de dag van de verkiezingen bied je je met de oproepingsbrief en je identiteitskaart aan in het kiesbureau dat vermeld staat op je oproepingsbrief om te stemmen.

Wie een goede reden heeft om niet te gaan stemmen kan daarvan het bewijs leveren met een attest van een arts, een werkgever of een verklaring op eer van de burgemeester. Dat bewijs wordt samen met de oproepingskaart bezorgd aan de Dienst bevolking op het gemeentehuis. Je kan ook een volmacht geven aan een andere kiezer. Die volmacht geef je mee aan de volmachthouder samen met je attest en je oproepingskaart.

Lijst van Gezworenen

Elke vier jaar wordt op basis van de kiezerslijst de lijst van gezworenen opgesteld. Uit deze lijst kunnen mensen aangesproken worden om te zetelen in een assissenjury. Dat gebeurt door middel van loting.

Informatie

Meer nuttige informatie over de gemeente- en provincieraadsverkiezingen van 14 oktober 2012 is beschikbaar op de site van het Vlaamse Agentschap voor binnenlands bestuur.

Meer informatie over de gelijktijdige verkiezingen voor het Europees Parlement, de Federale Kamer van Volksvertegenwoordigers en het Vlaams Parlement op 25 mei 2014: www.verkiezingen.fgov.be

Contactgegevens

dienst Burgerzaken
Dorp 1
9860 Oosterzele

Annelies Van Den Haute - diensthoofd
email annelies.vandenhaute@oosterzele.be

Katleen Meuleman
tel. 09 363 99 26
email katleen.meuleman@oosterzele.be

Mia Immegeers
tel. 09 363 99 23
email mia.immegeers@oosterzele.be

Dina Van De Wiele
tel. 09 363 99 25
email dina.vandewiele@oosterzele.be

Christine De Ganck
email christine.deganck@oosterzele.be

112