Tegemoetkomingen voor personen jonger dan 65 jaar

Mensen die jonger zijn dan 65 jaar en menen recht te hebben op een erkenning als invalide met de bijhorende voordelen en tegemoetkomingen kunnen een aanvraag indienen bij de Federale overheidsdienst Sociale Zekerheid.

Hoe aanvragen?

Bekijk hier de wijzen van aanvragen

Voordelen ?

Wanneer de aanvraag goedgekeurd wordt, ontvang je van de FOD Sociale Zekerheid een attest. Dat kan je gebruiken voor de tegemoetkomingen en de voordelen waarop je dan volgens het begeleidende bericht recht hebt. Het OCMW geeft bijvoorbeeld een sociale toelage aan personen met een handicap.

Hoeveel kost het?

De aanvraag van een inkomensvervangende tegemoetkoming is gratis.

Meer weten?

Nuttige website.

Contactgegevens

290