Rijksregisternummer

Iedere persoon bezit een uniek identificatienummer. Dat nummer noemt men het identificatienummer van het rijksregister van de natuurlijke personen of ook wel het nationaal nummer.

Het wordt toegekend van zodra de diensten van het rijksregister de basisgegevens van iemand hebben ingevoerd. Je vindt het op je (elektronische) identiteitskaart of je kunt het persoonlijk komen vragen aan het loket van de dienst Bevolking.

Het identificatienummer bevat 11 cijfers. Een eerste groep van zes cijfers wordt gevormd door de geboortedatum in de volgorde jaar, maand en dag. Een tweede groep van drie cijfers dient als herkenning van de personen die op dezelfde dag geboren zijn. Dat nummer is paar voor een vrouw en onpaar voor een man. De derde groep van twee cijfers is een controlegetal op basis van de negen voorgaande cijfers.Contactgegevens

dienst Burgerzaken
Dorp 1
9860 Oosterzele

Annelies Van Den Haute - diensthoofd
email annelies.vandenhaute@oosterzele.be

Katleen Meuleman
tel. 09 363 99 26
email katleen.meuleman@oosterzele.be

Mia Immegeers
tel. 09 363 99 23
email mia.immegeers@oosterzele.be

Dina Van De Wiele
tel. 09 363 99 25
email dina.vandewiele@oosterzele.be

Christine De Ganck
email christine.deganck@oosterzele.be

253