Documenten en attesten

Kies in het linkermenu het document dat je nodig hebt. 

Privacyclausule
Uw persoonsgegevens worden bijgehouden in onze databank. Deze gegevens worden enkel gebruikt voor het behandelen van uw dossier waarvoor u deze aanvraag doet. Door dit formulier in te vullen en te ondertekenen, geeft u Gemeente Oosterzele uitdrukkelijk uw toestemming om deze gegevens te verwerken.

Overeenkomstig de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van 27 april 2016 hebt u het recht op inzage, correctie en verwijdering van uw gegevens. Hiervoor richt u een brief, met kopie van uw identiteitskaart naar Gemeente Oosterzele t.a.v. dienst Communicatie – Dorp 1 in 9860 Oosterzele of naar info@oosterzele.be. 

Contactgegevens

dienst Burgerzaken
Dorp 1
9860 Oosterzele

Annelies Van Den Haute - diensthoofd
email annelies.vandenhaute@oosterzele.be

Katleen Meuleman
tel. 09 363 99 26
email katleen.meuleman@oosterzele.be

Mia Immegeers
tel. 09 363 99 23
email mia.immegeers@oosterzele.be

Dina Van De Wiele
tel. 09 363 99 25
email dina.vandewiele@oosterzele.be

Christine De Ganck
email christine.deganck@oosterzele.be

104