Buurtwegen 28 en 29

  • Openbaar onderzoek opstart dossier gedeeltelijke afschaffing van de "buurtwegen 28 (Aendestraeterstraet) en 29 (Hekkerstraet)" uit de Atlas der buurtwegen van de deelgemeente Balegem werd opgestart. Het dossier met alle nuttige inlichtingen ligt gedurende de periode van 15 juli 2019 tot 13 augustus 2019, tijdens de kantooruren, ter inzage van het publiek. Je kan hiervoor terecht bij de dienst Omgeving, Dorp 1 in Oosterzele
Contactgegevens

dienst Ruimtelijke ordening en woonbeleid
Dorp 1
9860 Oosterzele

Dirk De Ganck - diensthoofd
email omgeving@oosterzele.be

Sabrina Hutse

Sara Meersman

127