Sportkampen

Wanneer

De sportkampen vinden plaats tijdens de paas-, zomer- en herfstvakantie.

Locatie

De sportkampen worden georganiseerd vanuit sporthal De Kluize en vinden daar ook meestal plaats.

Uren

De sportkampen vinden steeds plaats in de voormiddag, van 9 tot 12 uur.

Er is vooropvang voor de kinderen die ingeschreven zijn in de sportkampen vanaf 7.30 uur (herfst- en paasvakantie) tot 9 uur. Je hoeft hiervoor niet afzonderlijk in te schrijven. In de prijs van het sportkamp zit de vooropvang inbegrepen.

Hoe inschrijven?

  • Omwille van de corona is het nog onduidelijk wat mogelijk zal zijn in de paasvakantie. Daarom wordt de vrijetijdsbrochure voorjaar gesplitst in een brochure voor de krokus- en één voor de paasvakantie.
  • Ook dit voorjaar ontvangt u geen gedrukte vrijetijdbrochures via school. U ontvangt in de week van 11 januari een digitale brochure met het aanbod van de krokusvakantie. U kan de brochure ook steeds terugvinden op de website www.oosterzele.be
  • Voor de krokusvakantie kan u inschrijven vanaf maandag 18 januari om 19 uur. Hulp nodig bij het inschrijven? Op www.oosterzele.be vind je een handleiding voor registreren en inschrijven. Lukt het met de handleiding ook niet of heb je geen toegang tot internet? Neem dan contact op met de dienst Sport en Jeugd.
  • Vanaf 5 januari 12 uur zal u ook kunnen inschrijven voor het zomerkamp in Durby (+12jaar). Meer info vind je hier
  • Bekijk hier het overzicht van initiatieven die doorgaan tijdens elke vakantie in 2021

Prijs

Middagtoezicht

De kinderen brengen zelf een tussendoortje en boterhammen mee. Vergeet dus zeker niet je kind voldoende fruit of koek mee te geven. We voorzien wel voldoende water voor de kinderen. Gelieve een drinkfles in de tas te steken.

Sociaal tarief

Meer info over het sociaal tarief kan je vinden op de pagina sociale tarieven

Leeftijd deelnemers 

Kleuters kunnen deelnemen aan een kleutersportkamp vanaf het jaar dat ze 4 jaar worden. Andere sportkampen zijn dan weer voor kinderen van de lagere school. Soms zijn er ook sportkampen voor tieners tot 15 jaar. De leeftijd van de deelnemers wordt steeds in de vrijetijdsbrochures vermeld. 

Medische info

Het is absoluut noodzakelijk dat er up-to-date medische info is van elk kind. Je bent als ouder zelf verantwoordelijk om de medische info van je kind up to date te houden in i-school. Wanneer een kind woonachtig in Oosterzele een beperking heeft, is het de verantwoordelijkheid van de ouder om dit te melden bij de dienst Sport en Jeugd. De dienst Sport en Jeugd gaat na of er voldoende draagkracht is om het kind te laten deelnemen aan het sportkamp. Wanneer een kind nog niet gekend is bij de dienst Sport en Jeugd moet de ouder dit zeker melden. Indien er niet voldoende draagkracht is kan de dienst Sport en Jeugd beslissen om het kind niet toe te laten in het sportkamp. We kunnen geen extra sportbegeleiders inschakelen.

Fiscaal attest

Deelname aan de sportkampen is fiscaal aftrekbaar voor kinderen jongeren dan 12 jaar. Het fiscaal attest 2020 wordt automatisch opgestuurd indien het betaalde bedrag minstens 15 euro is. Vanaf 2021 zal de ouder het fiscaal attest via i-school krijgen.

Reglementen

Hier kan je het retributiereglement en het huishoudelijk reglement van de sportkampen raadplegen.

De brochure

De vrijetijdsbrochure met de activiteitenkalender wordt normaal per vakantie verspreid via de scholen. 


Contactgegevens

dienst Sport & Jeugd
Sportstraat 5
9860 Oosterzele

Mireille Helderweirdt - jeugdconsulent
tel. 09 363 84 23
email mireille.helderweirdt@oosterzele.be

Nancy Eliano - jeugdconsulent - diensthoofd BKO
tel. 09 363 84 25
email nancy.eliano@oosterzele.be

Dries Van Daele - jeugdconsulent
tel. 09 363 84 22
email dries.vandaele@oosterzele.be

Lieselot De Wulf - sportpromotor
tel. 09 363 84 24
email lieselot.dewulf@oosterzele.be

Sporthal De Kluize
Sportstraat 5
9860 Scheldewindeke
tel. 09 362 48 92
email sportdienst@oosterzele.be
website http://www.oosterzele.be
236