Sportkampen

Algemene info over de sportkampen

De sportkampen vinden plaats tijdens de paas-, zomer- en herfstvakantie.

Zomervakantie 2019:

Geen sportkampen in de week van 26/8/2019 – 30/8/2019.

Herfstvakantie 2019:

Maandag 28/10/2019 t.e.m. donderdag 31/10/2019.

Voor de herfstvakantie vind je alle info in de vrijetijdsbrochure najaar 2019.

Inschrijven voor de herfstvakantie kan vanaf woensdag 25 september 2019 om 16u via i-school. Alle info over hoe je kan inschrijven vind je op de pagina inschrijven.

Plaats

De sportkampen worden georganiseerd vanuit sporthal De Kluize en vinden daar ook meestal plaats, tenzij anders vermeld in de brochure.

Uren

De sportkampen vinden steeds plaats in de voormiddag, van 9 tot 12 uur gedurende een hele week. Uitzonderlijk zijn er ook sportkampen die van 9u tot 17u duren.

Er is vooropvang voor de kinderen die ingeschreven zijn in de sportkampen vanaf 7u (zomervakantie) of 7u30 (herfst- en paasvakantie) tot 9u. Je hoeft hiervoor niet afzonderlijk in te schrijven. In de prijs van het sportkamp zit de vooropvang inbegrepen.

Prijs

Je kan niet per dag inschrijven, je schrijft steeds in voor de hele week.
De prijs van een sportkamp kan verschillen. De exacte prijs kan je in de vrijetijdsbrochure en op i-school vinden. In de prijs van het sportkamp zit de vooropvang inbegrepen.

Sociaal tarief

Meer info over het sociaal tarief kan vinden op de pagina sociale tarieven.

Leeftijd deelnemers 

De kleuters kunnen deelnemen aan speciale kleutersportkampen. De kleuters kunnen deelnemen aan een kleutersportkamp vanaf het jaar dat ze 4 jaar worden. Andere sportkampen zijn dan weer voor kinderen van de lagere school. Soms zijn er ook sportkampen voor tieners tot 15 jaar. De leeftijd van de deelnemers wordt steeds in de vrijetijdsbrochures vermeld. 

Aansluiting met andere activiteiten

Er zijn ook nog andere gemeentelijke initiatieven voor kinderen. De kinderen kunnen aansluitend van het sportkamp deelnemen aan de speelpleinwerking, grabbelpas en buitenschoolse kinderopvang.

Opgelet want wil je dat je kind rechtstreeks van het sportkamp naar een activiteit in de namiddag gaat? Dan moet je vooraf inschrijven voor het middagtoezicht.

Monitoren van speelpleinwerking of grabbelpas verzorgen het middagtoezicht. Als je kind in de voormiddag van een sportkamp komt en het gaat in de namiddag naar speelpleinwerking, grabbelpas of Het Vinkemolentje, moet je inschrijven voor het middagtoezicht: van 12u15 tot 13 uur

Prijs: 0,5 euro

Van tevoren online inschrijven is verplicht. Dit kan tot de dag ervoor 23u59. Doe je dit niet en is je kind nog aanwezig om 12.15 uur, wordt er automatisch 1,5 euro aangerekend.

Medische info 

Het is absoluut noodzakelijk dat er up-to-date medische info is van elk kind. Je bent als ouder zelf verantwoordelijk om de medische info van je kind up to date te houden in i-school. Wanneer een kind woonachtig in Oosterzele een beperking heeft is het de verantwoordelijkheid van de ouder om dit te melden bij de dienst Sport en Jeugd. De dienst Sport en Jeugd gaat na of er voldoende draagkracht is om het kind te laten deelnemen aan het sportkamp. Wanneer een kind nog niet gekend is bij de dienst Sport en Jeugd moet de ouder dit zeker melden. Indien er niet voldoende draagkracht is kan de dienst Sport en Jeugd beslissen om het kind niet toe te laten in het sportkamp.We kunnen geen extra sportbegeleiders inschakelen.

Fiscaal attest 

Deelname aan de sportkampen is fiscaal aftrekbaar voor kinderen jongeren dan 12 jaar. Het fiscaal attest 2019 wordt automatisch opgestuurd indien het betaalde bedrag minstens 15 euro is. Vanaf 2020 zal de ouder het fiscaal attest via i-school krijgen.

Hoe inschrijven?

Ruim voor elke vakantie is er één inschrijvingsmoment voorzien waarop de inschrijvingen starten. Voor dit inschrijvingsmoment is het niet mogelijk om in te schrijven.

Alle info over hoe je kan inschrijven vind je op de pagina inschrijven.

Opgelet want u moet een registratie doen op i-school voor u kan inschrijven. Lees dus tijdig de pagina inschrijven.

Reglementen

Hier kan u het retributiereglement en het huishoudelijk reglement van de sportkampen raadplegen.

De brochure

De vrijetijdsbrochure met de activiteitenkalender wordt per vakantie verspreid via de scholen. Je vindt de brochure ook in het gemeentehuis, de bib en in de sporthal.

Vrijetijdsbrochure najaar 2019. 
Contactgegevens

dienst Sport & Jeugd
Sportstraat 5
9860 Oosterzele

Elise Lippens - vrijetijdsconsulent Sport en Jeugd
tel. 09 363 84 22
email elise.lippens@oosterzele.be

Mireille Helderweirdt - jeugdconsulent
tel. 09 363 84 23
email mireille.helderweirdt@oosterzele.be

Edith Renne - jeugdconsulent - diensthoofd BKO
tel. 09 363 84 25
email edith.renne@oosterzele.be

Sporthal De Kluize
Sportstraat 5
9860 Scheldewindeke
tel. 09 362 48 92
email sportdienst@oosterzele.be
website http://www.oosterzele.be
236