Sociale tarieven

 • Meerdere kinderen uit hetzelfde gezin in opvang Het Vinkemolentje
  Als er meerdere kinderen uit hetzelfde gezin aan opvang Het Vinkemolentje deelnemen, wordt er voor die momenten waarop meer dan 1 kind van hetzelfde gezin aanwezig is, een korting gegeven van 25% op de totaalfactuur van dit gezin.

 

 • Voorwaarden voor sociaal tarief in opvang Het Vinkemolentje
  Het sociaal tarief voor opvang Het Vinkemolentje bedraagt 20% van het normaal tarief en is cumuleerbaar met de korting van 25% die gegeven wordt bij gelijktijdige aanwezigheid van meerdere kinderen uit hetzelfde gezin. Een gezin kan genieten van het sociaal tarief in volgende gevallen:     
 1. Je kunt als ouders bij het OCMW terecht om een aanvraag te doen. Als de aanvraag goedgekeurd is, krijg je daarvan een bewijs.
 2. Je bent als alleenstaande ouder werkloos. Vraag dan een bewijs van de betalingsinstelling
 3. Beide ouders zijn werkloos. Ook hier is er een bewijs van de betalingsinstelling nodig.
 4. Eén van de ouders heeft een invaliditeitsuitkering. Het klevertje van het ziekenfonds is dan je bewijs.
 5. Een ziekenhuisopname van een van de ouders.

Neem steeds het nodige bewijs mee bij je inschrijving. Slechts in zeer uitzonderlijke gevallen kan een kind gratis deelnemen aan de kinderopvang.

 • Voorwaarden voor gratis deelname aan speelpleinwerking en grabbelpas
  Kinderen en jongeren kunnen gratis deelnemen aan de speelpleinwerking en grabbelpas in volgende situaties·         
 1. Bij deelname aan de speelpleinwerking van minimum 3 kinderen uit hetzelfde gezind, op hetzelfde moment, is de deelname van het derde kind en elk volgend kind gratis en zal het inschrijvingsgeld terugbetaald worden.·         
 2. Wanneer de ouders voor budgetbeheer/-begeleiding bij het OCMW begeleid worden.
 3. Wanneer een alleenstaande ouder werkloos is.
 4. Wanneer beide ouders werkloos zijn.
 5.  Wanneer een van de ouders een invaliditeitsuitkering geniet.
Wil je je kind graag gratis laten inschrijven voor het speelplein of grabbelpas? Breng dan je bewijs mee wanneer je je kind komt inschrijven.

Contactgegevens

dienst Sport & Jeugd
Sportstraat 5
9860 Oosterzele

Elise Lippens - vrijetijdsconsulent Sport en Jeugd
tel. 09 363 84 22
email elise.lippens@oosterzele.be

Mireille Helderweirdt - jeugdconsulent
tel. 09 363 84 23
email mireille.helderweirdt@oosterzele.be

Edith Renne - jeugdconsulent - diensthoofd BKO
tel. 09 363 84 25
email edith.renne@oosterzele.be

306