Speelpleinwerking

NIEUW vanaf paasvakantie 2020

Ook de speelpleinwerking maakt gebruik van de online toepassing i-school. Als je kind in de voormiddag naar een andere activiteit gaat, moet je je kind ook van tevoren inschrijven voor de speelpleinwerking op i-school. 

Beslis je dag dag zelf dat je kind naar de speelpleinwerking gaat van thuis uit? Dat kan nog steeds, maar je moet je kind wel eerst thuis registreren op i-school.  Zie inschrijven om te lezen hoe je dit doet.


Speelpleinwerking

Gemeentelijke speelpleinwerking Kriebelplezier draait op volle toeren gedurende één week in de paasvakantie en ongeveer zes weken in de zomervakantie. Alle kinderen tussen 4 en 12 jaar zijn hartelijk welkom. In de vakantie hoef je je niet te vervelen … Kom gewoon eens naar het speelplein om samen te spelen en te ravotten!

Alle informatie kan je vinden in de vrijetijdsbrochure. De brochures worden verdeeld via de scholen in Oosterzele. Je kan ze ook vinden in de sporthal, het gemeentehuis, de bibliotheek en GC De Kluize. We plaatsen de brochure van zodra ze gedrukt is ook op de website onder initiatieven en opvang tijdens de vakanties.
Informatie over de paasvakantie vind je in de vrijetijdsbrochure voorjaar.
Informatie over de zomervakantie vind je in de vrijetijdsbrochure zomer.

Wanneer
Er is 1 week speelpleinwerking tijdens de paasvakantie en 6 weken tijdens de zomervakantie. 


Paasvakantie 2020

 • Er is speelplein van maandag 6 april tot en met vrijdag 10 april.

Zomervakantie 2020

 • Er is speelplein van donderdag 2 juli tot en met vrijdag 17 juli
 • Er is speelplein van maandag 3 augustus tot en met woensdag 26 augustus


De speelpleinwerking is gesloten:

 • De tweede week van de paasvakantie
 • Op woensdag 1 juli
 • Van maandag 20 tot en met vrijdag 31 juli. In deze periode zijn de sporthal en ook de dienst Sport en Jeugd gesloten.
 • Van donderdag 27 augustus tot en met maandag 31 augustus

Plaats
De speelpleinwerking wordt georganiseerd vanuit Sporthal De Kluize.

Uren
Start: 13.00 uur tot 13.30 uur
Afhalen: 17.00 uur tot 17.30 uur

Vanaf 13 uur staan de animatoren klaar om de kinderen te ontvangen. Vanaf 13u30 starten de activiteiten.

Prijs
Een speelpleinnamiddag kost 2,5 euro per kind.

Het middagtoezicht kost 0,5 euro per kind.

Er is een sociaal tarief voorzien.

Leeftijd deelnemers
Kinderen kunnen deelnemen aan de speelpleinwerking vanaf het jaar dat ze 4 jaar worden indien de kinderen zindelijk zijn. De speelpleinwerking is er voor kinderen t.e.m. het zesde leerjaar.
Alle kinderen worden ingedeeld in leeftijdsgroepen en voor elke leeftijdsgroep is er een activiteit georganiseerd die door de animatoren begeleid wordt.

Leeftijdsgroepen
De kinderen worden volgens hun geboortejaar ingedeeld in groepen. In 2020 zijn dit:

 • Kabouters: °2015 - °2016
 • Daltons: °2013 - °2014
 • Bollebozen: °2011 - °2012
 • Pioniers:°2008 – °2009 - °2010
Enkel op dinsdag en vrijdag spelen de kinderen niet in leeftijdsgroepen.
We maken alleen een uitzondering om een kind in een andere leeftijdsgroep te laten deelnemen omwille van medische redenen en wanneer een kind is blijven zitten of een jaartje voor zit op school.

Aansluiting met andere activiteiten
Er zijn ook nog andere gemeentelijke initiatieven voor kinderen. De kinderen kunnen alle initiatieven combineren en zo deelnemen aan de speelpleinwerking, grabbelpas, sportkampen en buitenschoolse kinderopvang. Er rijdt een gratis bus tussen de opvang en de sporthal om zo van de opvang naar de sportkampen, speelpleinwerking en grabbelpas te kunnen gaan.

Opgelet want wil je dat je kind rechtstreeks van het sportkamp in de voormiddag naar een activiteit in de namiddag gaat? Dan moet je vooraf inschrijven voor het middagtoezicht en de activiteiten (speelplein, grabbelpas of Vinkemolentje).

Monitoren van speelpleinwerking of grabbelpas verzorgen het middagtoezicht. Als je kind in de voormiddag van een sportkamp komt en het gaat in de namiddag naar speelpleinwerking, grabbelpas of Het Vinkemolentje, moet je inschrijven voor het middagtoezicht, dat loopt van 12u15 tot 13 uur.

De prijs van het middagtoezicht is 0,5 euro

Van tevoren online inschrijven voor middagtoezicht en speelpleinwerking is verplicht als je verschillende activiteiten wenst te combineren. Inschrijven kan tot de dag ervoor 23u59. Doe je dit niet en is je kind nog aanwezig om 12.15 uur, wordt er automatisch een administratieve kost van 1 euro aangerekend voor het middagtoezicht bovenop de normale prijs van 0,5 euro.


Medische info
Bij de online registratie in i-school geven de ouders alle nuttige informatie over hun kind. Wanneer er belangrijke medische gegevens zijn, is het de verantwoordelijkheid van de ouders die informatie mee te delen. De animatoren dienen enkel medicatie toe aan de kinderen wanneer hiervan een doktersattest is.

Inclusie
In de zomer van 2013 ging speelpleinwerking Kriebelplezier Oosterzele van start met het project inclusief speelplein.

Kinderen met een beperking zijn in de eerste plaats gewoon kinderen. Ook in hun vrije tijd wensen kinderen met een beperking niets anders dan alle andere kinderen: vrienden maken, spelen, je leefwereld uitbreiden, … Dit kan op ons speelplein.

Ons speelplein zet actief stappen om drempels weg te werken en de nodige ondersteuning te bieden. Zo trachten we kinderen met een beperking gewoon mee te laten spelen.
De kinderen met een beperking schrijven op voorhand in. Op die manier krijgt iedereen de kans elkaar wat beter te leren kennen. Zo kan het speelplein zich voorbereiden zodat elk kind de kans krijgt een leuke zomer te beleven. Zo kunnen wij extra monitoren inschakelen, spelen aanpassen, … Een open communicatie tussen de ouders en het speelplein kan dit initiatief alleen maar ten goede komen. We vragen aan de ouders een infofiche over hun kind in te vullen zodat we steeds de nodige medische en niet medische informatie bij de hand hebben. 
Het is belangrijk de kinderen met een beperking voor 1 juni in te schrijven. Zo kan de speelpleinwerking voldoende monitoren voorzien voor de begeleiding van de kinderen met extra noden.

Met al je vragen kan je terecht bij de dienst Sport en Jeugd, Sportstraat 5 te Oosterzele of op 09/362 48 92.

Fiscaal attest
Deelname aan de speelpleinwerking is fiscaal aftrekbaar voor kinderen jongeren dan 12 jaar. Het fiscaal attest voor de in 2019 betaalde bedragen wordt automatisch opgestuurd indien het betaalde bedrag minstens 15 euro is. Vanaf 2020 zal de ouder het fiscaal attest via i-school krijgen.

Hoe inschrijven?
Ruim voor elke vakantie is er één inschrijvingsmoment voorzien waarop de inschrijvingen starten. Voor dit inschrijvingsmoment is het niet mogelijk om in te schrijven. 

Maakt uw kind een combinatie van verschillende activiteiten op 1 dag dan is het verplicht ten laatste de dag voordien 23u59 in te schrijven en online te betalen.

Komt uw kind van thuis dan kan je uw kind brengen tussen 13u en 13u30 zonder vooraf in te schrijven. Je krijgt dan nadien een factuur. Van tevoren thuis registreren op i-school is wel verplicht aangezien het onmogelijk is een kind in te schrijven zonder deze registratie.

Alle info over hoe je kan registreren en inschrijven via i-school vind je op de pagina inschrijven.

Reglementen
Hier kan u het retributiereglement en het huishoudelijk reglement van de speelpleinwerking raadplegen.

De brochure
De vrijetijdsbrochure met de activiteitenkalender wordt per vakantie verspreid via de scholen. Je vindt de brochure ook in het gemeentehuis, de bib en in de sporthal.

Vrijetijdsbrochure voorjaar 2020.

Animator worden?
Als je animator wil worden, kan je bij verschillende organisaties cursus volgen. Na zo’n cursus moet je stage doen bij een jeugdwerking om je brevet te halen. Het is niet altijd gemakkelijk om aan de juiste informatie te komen. Kom eens langs bij dienst Sport en Jeugd voor de juiste info of stuur een e-mail voor 1 februari 2020 naar jeugddienst@oosterzele.be.

Contactgegevens

dienst Sport & Jeugd
Sportstraat 5
9860 Oosterzele

Mireille Helderweirdt - jeugdconsulent
tel. 09 363 84 23
email mireille.helderweirdt@oosterzele.be

Edith Renne - jeugdconsulent - diensthoofd BKO
tel. 09 363 84 25
email edith.renne@oosterzele.be

Dries Van Daele - jeugdconsulent
tel. 09 363 84 22
email dries.vandaele@oosterzele.be

295