Speelpleinwerking


NIEUW

Ook de speelpleinwerking maakt gebruik van de online toepassing i-school. Zie inschrijven om te lezen hoe je dit doet.


Speelpleinwerking


Gemeentelijke speelpleinwerking Kriebelplezier draait op volle toeren gedurende een week in de paasvakantie en ongeveer zes weken in de zomervakantie. Alle kinderen tussen 4 en 12 jaar zijn hartelijk welkom. In de vakantie hoef je je niet te vervelen … Kom gewoon eens naar het speelplein om samen te spelen en te ravotten!

Alle informatie vind je hieronder of in de extra editie zomerbrochure

Beperkt aantal plaatsen

Er zullen omwille van de coronamaatregelen maar een beperkt aantal plaatsen zijn. We zullen in vier (leeftijds)bubbels werken waarin er maximum 42 kinderen kunnen. Eerst krijgen ouders die opvang nodig hebben voor een volledige week de kans om in te schrijven via de kleuter en sportkriebels. Indien er nog plaatsen over zijn kunnen die worden opgevuld door kinderen die enkel naar het speelplein willen komen.

Het aantal plaatsen zal dus variëren van week tot week en tussen de verschillende leeftijdscategorieën. De kans bestaat dat bepaalde groepen al volzet zijn door de kleuter en sportkriebels waardoor inschrijven voor die week niet meer mogelijk is.

Weekinschrijvingen

Het zal niet mogelijk zijn om je kind voor één dag in te schrijven. Je schrijft je kind in voor een volledige week voor 15 euro.

Hoe inschrijven?
inschrijven voor de sportkriebels (sportkamp + speelplein) kan vanaf 13 juni 2020 om 8.30 uur.


De inschrijvingen voor de maand juli lopen tot zondag 28 juni 23.59 uur en voor de maand augustus tot zondag 12 juli 23.59 uur zolang er nog plaats is. Daarna worden de inschrijvingen voor de sportkriebels afgesloten.


Als je wil inschrijven voor een week speelpleinnamiddagen, kan dat voor de maand juli vanaf maandag 29 juni 12 uur en voor de maand augustus vanaf maandag 13 juli 12 uur, op voorwaarde dat er nog plaats is in de leeftijdsbubbel.


Voor een week speelpleinnamiddagen kan je inschrijven tot de zondag 23.59 uur van de week voordien (bijvoorbeeld: voor een week speelpleinnamiddagen in de week van 6 juli, kan je inschrijven tot zondag 5 juli 23.59 uur, op voorwaarde dat er nog plaatsen beschikbaar zijn voor jouw leeftijdsbubbel). Let op: voor speelpleinwerking kan je dit jaar niet meer de dag zelf inschrijven!

Wanneer
Er is speelplein van maandag 6 juli tot en met woensdag 26 augustus 2020.

De speelpleinwerking is gesloten:

  • van woensdag 1 juli tot vrijdag 3 juli
  • van maandag 20 tot en met vrijdag 31 juli. In deze periode zijn de sporthal en ook de dienst Sport en Jeugd gesloten.
  • van donderdag 27 augustus tot en met maandag 31 augustus

Plaats
De speelpleinwerking wordt georganiseerd vanuit Sporthal De Kluize.

Uren
Start: 13 tot 13.30 uur
Afhalen: 17 uur tot 17.30 uur

Vanaf 13 uur staan de animatoren klaar om de kinderen te ontvangen. Vanaf 13.30 uur starten de activiteiten.

Prijs
Een speelpleinweek kost 15 euro per kind. Er is een sociaal tarief voorzien.


Leeftijd deelnemers
Kinderen kunnen deelnemen aan de speelpleinwerking vanaf het jaar dat ze 4 jaar worden indien de kinderen zindelijk zijn. De speelpleinwerking is er voor kinderen t.e.m. het zesde leerjaar.
Alle kinderen worden ingedeeld in leeftijdsgroepen en voor elke leeftijdsgroep is er een activiteit georganiseerd die door de animatoren begeleid wordt.

Leeftijdsgroepen
De kinderen worden volgens hun geboortejaar ingedeeld in groepen. In 2020 zijn dit:

  • Kabouters: °2015 - °2016
  • Daltons: °2013 - °2014
  • Bollebozen: °2011 - °2012
  • Pioniers:°2008 – °2009 - °2010

Enkel op dinsdag en vrijdag spelen de kinderen niet in leeftijdsgroepen.
We maken alleen een uitzondering om een kind in een andere leeftijdsgroep te laten deelnemen omwille van medische redenen en wanneer een kind is blijven zitten of een jaartje voor zit op school.

Coronamaatregelen

Volgens de richtlijnen mag er per week één bubbel van maximum 50 personen gevormd worden (kinderen en monitoren inbegrepen). Concreet betekent dat dat we elke week de kinderen en monitoren in vier groepen zullen moeten opsplitsen. Bij de opsplitsing houden we rekening met de leeftijd van de kinderen.

We stellen alles in het werk om ervoor te zorgen dat onze kampen en accommodatie voldoen aan de richtlijnen. We vragen de ouders:

  • Bij het afzetten en ophalen van de kinderen een mondmasker te dragen. Dit is verplicht!
  • Kinderen die behoren tot de risicogroep op voorhand te laten controleren door huisarts voor deelname aan het kamp
  • Indien je kind vóór de start (minimaal 5 dagen terugtellen) van het kamp ziek was. Kan het kind niet deelnemen!

Andere getroffen maatregelen krijg je op een later tijdstip na inschrijving. 

Medische info
Bij de online registratie in i-school geven de ouders alle nuttige informatie over hun kind. Wanneer er belangrijke medische gegevens zijn, is het de verantwoordelijkheid van de ouders die informatie mee te delen. De animatoren dienen enkel medicatie toe aan de kinderen wanneer hiervan een doktersattest is.

Inclusie

In 2013 startte speelpleinwerking Kriebelplezier Oosterzele met het project inclusief speelplein.

Kinderen met een beperking zijn in de eerste plaats gewoon kinderen. Ook in hun vrije tijd wensen kinderen met een beperking niets anders dan alle andere kinderen: vrienden maken, spelen, je leefwereld uitbreiden, … Dit kan deze zomer opnieuw op ons speelplein.

Ons speelplein zet actief stappen om drempels weg te werken en de nodige ondersteuning te bieden. Zo proberen we kinderen met een beperking gewoon mee te laten spelen.


Normaal vragen wij aan de ouders om een afspraak te maken met de verantwoordelijke zodat we elkaar beter leren kennen. Helaas is dat nu niet aan te raden omwille van het coronavirus. We vragen wel aan de ouders om hun kinderen met een beperking op voorhand in te schrijven en een extra medische fiche in te vullen. Op die manier kunnen wij de nodige ondersteuning bieden. En kan het speelplein zich voorbereiden zodat elk kind de kans krijgt een leuke zomer te beleven. Een open communicatie tussen de ouders en het speelplein kan dit initiatief alleen maar ten goede komen. We ontvangen graag jullie inschrijving en medische fiche voor 13 juni 2020. Zo kunnen wij eventueel extra monitoren inschakelen, spelen aanpassen, … Wij sturen u nadien een mail terug met de bevestiging dat wij u kind alle speelkansen en ondersteuning kunnen bieden dat hij/zij nodig heeft.


Wensen jullie toch een afspraak te maken? Of hebben jullie nog andere vragen? Dan mag je mij altijd mailen of bellen naar jeugddienst@oosterzele.be  09 363 84 22.


Fiscaal attest
Deelname aan de speelpleinwerking is fiscaal aftrekbaar voor kinderen jongeren dan 12 jaar. Het fiscaal attest voor de in 2019 betaalde bedragen wordt automatisch opgestuurd indien het betaalde bedrag minstens 15 euro is. Vanaf 2020 zal de ouder het fiscaal attest via i-school krijgen.

Reglementen
Hier kan je het retributiereglement en het huishoudelijk reglement van de speelpleinwerking raadplegen.

De brochure - zomer 2020

Extra editie zomerbrochure

Animator worden?
Als je animator wil worden, kan je bij verschillende organisaties cursus volgen. Na zo’n cursus moet je stage doen bij een jeugdwerking om je brevet te halen. Het is niet altijd gemakkelijk om aan de juiste informatie te komen. Kom eens langs bij dienst Sport en Jeugd voor de juiste info of stuur een e-mail naar jeugddienst@oosterzele.be.


Contactgegevens

dienst Sport & Jeugd
Sportstraat 5
9860 Oosterzele

Mireille Helderweirdt - jeugdconsulent
tel. 09 363 84 23
email mireille.helderweirdt@oosterzele.be

Nancy Eliano - jeugdconsulent - diensthoofd BKO
tel. 09 363 84 25
email nancy.eliano@oosterzele.be

Dries Van Daele - jeugdconsulent
tel. 09 363 84 22
email dries.vandaele@oosterzele.be

Lieselot De Wulf - sportpromotor
tel. 09 363 84 24
email lieselot.dewulf@oosterzele.be

295