SpeelpleinwerkingGemeentelijke speelpleinwerking Kriebelplezier draait op volle toeren gedurende één week in de paasvakantie en ongeveer zes weken in de zomervakantie. Alle kinderen tussen 4 en 12 jaar zijn hartelijk welkom. In de vakantie hoef je je niet te vervelen … Kom gewoon eens naar het speelplein om samen te spelen en te ravotten!  

 

Alle informatie kan je vinden in de vrijetijdsbrochure. Deze brochure brengen we in het voorjaar uit met informatie over de krokus en de paasvakantie. Er is een afzonderlijke brochure voor de zomervakantie. De brochure in het najaar bevat informatie over de herfst en kerstvakantie. De brochures worden verdeeld via de scholen in Oosterzele. Je kan ze ook vinden in de sporthal, het gemeentehuis, de bibliotheek en GC De Kluize. We plaatsen de brochure van zodra ze gedrukt is ook op de website onder initiatieven en opvang tijdens de vakanties.

De speelpleinwerking vindt plaats in en rond sporthal De Kluize

Informatie over de paasvakantie vind je in de vrijetijdsbrochure voorjaar 2019

Informatie over de zomervakantie vind je in de vrijetijdsbrochure zomer 2019.

Uren, activiteiten en kostprijs

Inschrijven: 13.00 uur tot 13.30 uur

Afhalen: 17.00 uur tot 17.30 uur

Vanaf 13 uur staan de animatoren klaar om je in te schrijven voor de namiddag. Bij de inschrijving betaal je 2 euro voor de hele namiddag, water inbegrepen. Om 13.30 uur start de speelpleinwerking. Alle kinderen worden ingedeeld in leeftijdsgroepen en voor elke leeftijdsgroep is er een activiteit georganiseerd die door de animatoren begeleid wordt. Tussen 17.00 uur en 17.30 uur worden de kinderen uitgezwaaid.

 

Data paasvakantie en zomervakantie 2019

Paasvakantie:

  • 8 april t.e.m. 12 april 2019

Zomervakantie:

  • Dinsdag 2/7/2019 t.e.m. vrijdag 12/7/2019.
  • Maandag 29/7/2019 t.e.m. vrijdag 23/8/2019.

Het speelplein gaat van start op dinsdag 2 juli 2019.

Van zaterdag 13 juli t.e.m. zondag 28 juli is het speelplein gesloten. (de sporthal is dan volledig gesloten)

Op maandag 29 juli gaat het speelplein terug van start en vrijdag 23 augustus is de laatste speelpleindag.

Opgelet want op donderdag 15 augustus en vrijdag 16 augustus 2019 is er geen speelpleinwerking.

 

Locatie

De speelpleinwerking vindt plaats in en om sporthal De Kluize.

 

Leeftijdsgroepen

De kinderen worden volgens hun geboortejaar ingedeeld in groepen. In 2019 zijn dit:

  • Kabouters: °2014 - °2015
  • Daltons: °2012 - °2013
  • Bollebozen: °2010 - °2011
  • Pioniers:°2007 – °2008 - °2009

We vragen vriendelijk aan de ouders hun kinderen pas naar de speelpleinwerking te brengen wanneer ze zindelijk zijn. 

Speelplein Kriebelplezier ook voor kinderen met een beperking

In de zomer van 2013 ging speelpleinwerking Kriebelplezier Oosterzele van start met het project inclusief speelplein.

Kinderen met een beperking zijn in de eerste plaats gewoon kinderen. Ook in hun vrije tijd wensen kinderen met een beperking niets anders dan alle andere kinderen: vrienden maken, spelen, je leefwereld uitbreiden, … Dit kan op ons speelplein.

Ons speelplein zet actief stappen om drempels weg te werken en de nodige ondersteuning te bieden. Zo trachten we kinderen met een beperking gewoon mee te laten spelen.  

De kinderen met een beperking schrijven op voorhand in. Op die manier krijgt iedereen de kans elkaar wat beter te leren kennen. Zo kan het speelplein zich voorbereiden zodat elk kind de kans krijgt een leuke zomer te beleven. Zo kunnen wij extra monitoren inschakelen, spelen aanpassen, … Een open communicatie tussen de ouders en het speelplein kan dit initiatief alleen maar ten goede komen. We vragen aan de ouders een infofiche over hun kind in te vullen zodat we steeds de nodige medische en niet medische informatie bij de hand hebben. Infofiche kinderen met een beperking.

Het is belangrijk de kinderen met een beperking voor 1 juni in te schrijven. Zo kan de speelpleinwerking voldoende monitoren voorzien voor de begeleiding van de kinderen met extra noden.

Met al je vragen kan je terecht bij Elise op de jeugddienst, sportstraat 5 te Oosterzele of op 09/363 84 22.

 

Aansluiting met andere activiteiten

Er zijn ook nog andere gemeentelijke initiatieven voor kinderen nl.sportkampen en grabbelpas.

Sportkampen vinden meestal plaats in de voormiddag van 9 tot 12 uur en gaan ook door in en rond de sporthal. Als je in de namiddag naar het speelplein wil, kan je ’s middags gratis je boterhammen blijven eten bij de moni’s van het speelplein.

In de gebouwen van de gemeenteschool van Oosterzele is er de buitenschoolse kinderopvang. Er rijdt een gratis bus tussen de opvang en de sporthal om zo van de opvang naar de sportkampen, speelpleinwerking en grabbelpas te kunnen gaan.

 

Medische informatie

Het is noodzakelijk dat er up-to-date medische info is van elk kind. Als je nieuw bent, zal er bij je eerste inschrijving dan ook medische info gevraagd worden. Wanneer er wijzigingen zijn krijgen wij graag deze informatie graag van jullie.

 

Fiscaal attest

Deelname aan de speelpleinwerking is fiscaal aftrekbaar. Vanaf een deelnameprijs van 15 euro in totaal binnen één gezin, wordt het fiscaal attest automatisch opgestuurd.

Reglement inwendig bestuur Speelpleinwerking Kriebelplezier Oosterzele

Hier kan u het reglement inwendig bestuur van Speelpleinwerking Kriebelplezier Oosterzele nalezen.

Animator worden?

Als je animator wil worden, kan je bij verschillende organisaties cursus volgen. Na zo’n cursus moet je stage doen bij een jeugdwerking om je brevet te halen. Het is niet altijd gemakkelijk om aan de juiste informatie te komen. Kom eens langs bij dienst Kind & Jeugd voor de juiste info of stuur een e-mail voor 1 februari naar elise.lippens@oosterzele.be. 

Contactgegevens

dienst Sport & Jeugd
Sportstraat 5
9860 Oosterzele

Elise Lippens - vrijetijdsconsulent Sport en Jeugd
tel. 09 363 84 22
email elise.lippens@oosterzele.be

Mireille Helderweirdt - jeugdconsulent
tel. 09 363 84 23
email mireille.helderweirdt@oosterzele.be

Edith Renne - jeugdconsulent - diensthoofd BKO
tel. 09 363 84 25
email edith.renne@oosterzele.be

295