Inschrijven

NIEUW: 

Vanaf 1 september 2019 werken we met één overkoepeld online portaal 

voor registratie en inschrijving: i-School.

Stap 1: registreren

Wil je graag je kind inschrijven voor grabbelpas, sportkampen, speelplein of Vinkemolentje? Dan moet je eerst je kind online registreren via www.i-school.be/oosterzele/registreren. Ook voor de opvang op schooldagen in alle Oosterzeelse scholen, moet je je hier registreren.

Meer info over het registreren:Folder registreren i-school.

Stap 2: inschrijven

Na de registratie kan je met je login-gegevens inschrijven via www.i-school.be/login voor alle activiteiten vanaf het inschrijfmoment. 

Handleiding voor inschrijven


Inschrijfmomenten najaar 2019

  • voor herfstvakantie 2019 : woensdag 25 september om 16 uur
  • voor kerstvakantie 2019-2020: woensdag 6 november om 16 uur

Grabbelpas en sportkampen

Voor de sportkampen en grabbelpas zijn de plaatsen beperkt. Je moet dus van tevoren online inschrijven.

  1. Je schrijft je kind in voor elke gewenste activiteit via www.i-school/login. Je kan inschrijven vanaf het inschrijfmoment.
  2. Je betaalt online onmiddellijk voor de ingeschreven activiteiten.
!!Komt je kind van een sportkamp en blijft het eten om in de namiddag naar een andere activiteit te gaan (grabbelpas, speelplein of Vinkemolentje), schrijf je kind dan ook in voor het middagtoezicht. Dit kost 0,5 euro.De bus tussen opvang en sportkamp rijdt rond 13 uur.

Voor grabbelpas en sportkampen kan je inschrijven tot een week voor de start van de activiteit, zolang er nog plaats is.

Meer info? 

Speelpleinwerking

1. De dag zelf inschrijven

Voor de speelpleinwerking zijn de plaatsen onbeperkt. Je hoeft niet van tevoren in te schrijven, dat kan altijd op de dag zelf tussen 13 en 13.30 uur. Meer info

2. Van tevoren inschrijven

Het is wel mogelijk om van tevoren online in te schrijven en te betalen voor de speelpleinwerking en het is zelfs noodzakelijk in volgende gevallen:

  • je kind komt van kinderopvang Het Vinkemolentje
  • je kind komt van de sportkampen. In dit geval ben je verplicht je kind ook voor het middagtoezicht van tevoren online in te schrijven en te betalen. Alleen dan kunnen we in de sporthal de veilige opvang van de kinderen garanderen!

Voor speelpleinwerking en middagtoezicht kan je online inschrijven tot de dag ervoor 23.59 uur.

Meer info? 

Kinderopvang Het Vinkemolentje

Voor Het Vinkemolentje zijn de plaatsen beperkt. Je moet dus van tevoren online inschrijven.

Na de online registratie, kan je nog niet zomaar inschrijven voor vakantie-opvang in Het Vinkemolentje. Je moet eerst de schriftelijke overeenkomst getekend hebben. Heb je dit al gedaan? Dan kan je wel meteen online inschrijven en sla je stap 1 over:

  1. Schrijf je online in op www.i-school.be/login voor een infomoment bij dienst Sport en Jeugd. Dit kan ten laatste de dag voordien tot 23.59 uur. Hier krijg je meer uitleg bij de werking van Het Vinkemolentje, onderteken je de schriftelijke overeenkomst en neem je kennis van het huishoudelijk reglement. Ook is er ruimte voor vragen.
  2. Vanaf dan kan je je kind inschrijven per dag(deel) via www.i-school.be/login. Je kan inschrijven vanaf het inschrijfmoment.
  3. De betaling gebeurt achteraf op factuur. je betaalt voor de ingeschreven dagdelen, ook al was je kind niet aanwezig.

Voor Het Vinkemolentje kan je online inschrijven tot de dag ervoor 23.59 uur, zolang er nog plaats is.

Meer info? 

Overzicht van de infomomenten vind je onderaan deze pagina.

300