Buitenschoolse opvang op schooldagen

Gaat je kind in groot-Oosterzele naar school, is het verplicht je kind te registreren in i-School. I-school is een online inschrijvingsplatform voor de vakantie- en opvanginitiatieven. 

Raadpleeg hier de folder

Woensdagnamiddagopvang vanaf 20 mei 2020 en opvang laatste schooldag dinsdagnamiddag 30 juni 2020

Het gemeentebestuur wil vanaf woensdag 20 mei terug woensdagnamiddagopvang organiseren. De opvang op de laatste schooldag, dinsdagnamiddag 30 juni, verloopt analoog aan de opvang op woensdagnamiddag. Volgende regeling is hiervoor van toepassing:

Waar vindt de opvang plaats?

De kinderen worden met een bus vanuit de school naar sporthal De Kluize, Sportstraat 5 gebracht. Zij worden daar opgevangen door ons woensdagnamiddagteam van Het Vinkemolentje.

Voor wie?

De noodopvang op woensdagnamiddag en de laatste schooldag is enkel voor kinderen wiens ouders uit gaan werken en die geen enkele andere opvangmogelijkheid hebben. Houd er rekening mee dat kinderen van verschillende scholen worden samengebracht. Kleuters en lagere schoolkinderen worden wel in aparte groepen opgevangen.

Hoe en wanneer aanvragen?

Je bezorgt een ingevuld inschrijvingsformulier via mail aan coördinator Nancy Eliano: nancy.eliano@oosterzele.be .


Voor kleuters zijn er maximum 20 plaatsen, voor lagere schoolkinderen 14 plaatsen.

Je kan de inschrijving indienen telkens uiterlijk tot de dinsdagochtend 9 uur vóór de woensdag waarop je opvang wenst. Deze uiterste datum kan niet overschreden worden. Er worden geen uitzonderingen toegestaan.

Voor dinsdagnamiddag 30 juni kan je inschrijven tot en met zondag 28 juni. 

Tarieven?

De tarieven van Het Vinkemolentje worden toegepast:

  • Kind < 3 uur aanwezig:                  4,25 euro
  • Kind is tussen 3 en 6 uur aanwezig:        6,50 euro
  • Kind > 6 uur aanwezig:                 12 euro


Vanaf het tweede kind in een gezin is er een korting van 25% op de totaalfactuur indien meer dan 1 kind uit hetzelfde gezin tegelijkertijd in de opvang is. Sociale tarieven zijn mogelijk in bijzondere gevallen, vraag ernaar bij de dienst Sport en Jeugd.

Als je een plaats reserveert, en je kind is niet aanwezig, zal de gereserveerde opvang aangerekend worden.

Als je inschrijving aanvaard is, krijg je verdere richtlijnen over de opvang.
Contactgegevens

dienst Sport en Jeugd - cel voor- en naschoolse kinderopvang en BKO Het Vinkemolentje
Sportstraat 5
9860 Scheldewindeke
tel. 09 363 84 25

Edith Renne - diensthoofd
tel. 09 363 84 25
email edith.renne@oosterzele.be

805