Publiciteit maken

Wil je een vermelding van je evenement in de gemeentelijke activiteitenkalender of nieuwsbrief? De gemeentelijke activiteitenkalender verschijnt vier maal per jaar in de infokrant. Verenigingen uit Oosterzele kunnen op deze manier publiciteit maken voor hun evenement. Opgelet! Indien je dit wenst, moet je je activiteit tijdig kenbaar maken aan de voorzitter van de raad waaronder je vereniging ressorteert. 

 Het gemeentebestuur verzendt aan de inwoners die dit wensen een wekelijkse nieuwsbrief. Ook langs deze weg kan er publiciteit gemaakt worden voor je organisatie.

Het gemeentebestuur heeft daarnaast ook nog drie lichtkranten. Je vindt ze op het Dorp in Oosterzele, aan het OCMW in Balegem en aan de bibliotheek in Scheldewindeke. Ook langs deze weg kan je publiciteit maken voor je organisatie.

Contactgegevens

dienst Communicatiemanagement & ICT
Dorp 1
9860 Oosterzele

Bianca De Mulder - communicatieambtenaar
tel. 09 363 99 24
email bianca.demulder@oosterzele.be

Benjamin Naessens - IT-medewerker
tel. 09 363 99 32
email benjamin.naessens@oosterzele.be

Sofie De Sutter - onthaal/administratief medewerker
tel. 09 362 50 09
email info@oosterzele.be

178