Een evenement organiseren?

Als je een evenement wilt organiseren, is het invullen van het meldformulier verplicht. Als gemeentebestuur willen we niet enkel verplichten, maar ook helpen. Het meldformulier is zo opgesteld dat het een praktische leidraad is. Eenmaal volledig ingevuld, kan je zeker zijn dat aan alle voorwaarden voldaan is om van je evenement een prachtinitiatief te maken.

Organisatoren kunnen materiaal ontlenen bij de gemeentelijke uitleendienst en de brandweer. Jeugdverenigingen kunnen bij de jeugddienst terecht voor de fuifwijzer. Verenigingen kunnen via de gemeente ook een vrijwilligersverzekering aangaan.

Wat verstaan we onder een evenement? Een organisatie is een evenement wanneer het plaatsvindt op openbaar domein of wanneer het plaatsvindt onder een dak en er muziek en/of dans is. ter illustratie een niet-limitatieve opsomming: straatfeest, sportwedstrijd, fiets- of wandeltocht, tuinfeest met muziek, braderie, fuif (zelfs op privaat terrein), …

 

Documenten

 

77