Cultuurbeleidsplan

Cultuurbeleidsplanning is een kans voor de gemeente om een grondige denkoefening op langere termijn te maken omtrent cultuur en cultuurleven in de eigen gemeente. Hoe wil de gemeente haar intenties vertalen? Hoe wil ze deze doelstellingen sturen? Hoe wil ze dat concreet aanpakken voor de komende jaren?

Een cultuurbeleidsplan maakt m.a.w. duidelijk waar men naartoe wil of wat de gewenste situatie is op socio-cultureel vlak.

Het cultuurbeleidsplan voor de periode 2008-2013 omvat de doelstellingen voor de bibliotheek en het algemeen cultureel beleid. Naast een verhoging van de werkingstoelagen voor sociaal-culturele verenigingen, legt het plan de nadruk op de ondersteuning van gemeenschapsvormende initiatieven.

 

Je leest hier meer over het cultuurbeleidsplan voor deze legislatuur.

Contactgegevens

dienst Cultuur
Sportstraat 3
9860 Oosterzele

David De Landsheere - vrijetijdscoördinator
tel. 09 363 83 31
email david.delandsheere@oosterzele.be

Els Van Nieuwenhove - vrijetijdsconsulent cultuur
tel. 09 363 83 32
email els.vannieuwenhove@oosterzele.be

Christel Schokkaert - administratief medewerker
tel. 09 363 83 34
email christel.schokkaert@oosterzele.be

Peter Lievens - theatertechnicus
tel. 09 363 83 35
email peter.lievens@oosterzele.be

Luk Focke - theatertechnicus
tel. 09 363 83 35
email luk.focke@oosterzele.be

Sarah Moens - theatertechnicus
tel. 09 363 83 35
email sarah.moens@oosterzele.be

171