Beheersorgaan

Het beheersorgaan gemeenschapscentrum heeft de opdracht de inrichtende overheid (gemeenteraad en college van burgemeester en schepenen) bij te staan bij het beheer van het gemeenschapscentrum.

Het beheersorgaan beschikt over adviesrecht over alle aspecten van het beheer van het gemeenschapscentrum zoals bij verbouwingswerken, inrichting en uitrusting, het financiële beleid, het opstellen van het huishoudelijke reglement, de concessiecontracten en de huurovereenkomsten. Er is ook adviesrecht over het beleidsplan in het bijzonder over het hoofdstuk gemeenschapscentrum.

In Oosterzele is het beheersorgaan voor het gemeenschapscentrum ook bevoegd als raad van beheer van de plaatselijke bibliotheek.

Contactgegevens

dienst Cultuur
Sportstraat 3
9860 Oosterzele

David De Landsheere - vrijetijdscoördinator
tel. 09 363 83 31
email david.delandsheere@oosterzele.be

Els Van Nieuwenhove - vrijetijdsconsulent cultuur
tel. 09 363 83 32
email els.vannieuwenhove@oosterzele.be

Guy Vekeman - zaalbeheerder
tel. 09 363 83 35
email zaalbeheer@oosterzele.be

Benjamin Naessens - theatertechnicus
tel. 09 363 83 32
email benjamin.naessens@oosterzele.be

Christel Schokkaert - administratief medewerker
tel. 09 363 83 30

Peter Lievens - theatertechnicus
tel. 09 363 83 32
email peter.lievens@oosterzele.be

169