Reserveren van bibliotheekmaterialen

Krijg je een boek, cd, dvd of ander bibliotheekmateriaal maar niet te pakken omdat het altijd uitgeleend is? Reserveer dan je materialen.

Via de dienst ‘interbibliothecair leenverkeer’ (IBL) kan je bovendien bibliotheekmaterialen uit alle Vlaamse openbare bibliotheken aanvragen.

 

Interbibliothecair Leenverkeer (IBL)

De bibliotheek streeft naar een optimale dienstverlening en probeert zoveel mogelijk aan de wensen van haar leners tegemoet te komen. Onze eigen collectie is heel uitgebreid maar het blijft evenwel onmogelijk om alle materialen die op de markt komen in de collectie te hebben. Daarom bieden we de dienst IBL aan: wat we zelf niet hebben, kan in andere bibliotheken aangevraagd worden.

Een IBL-aanvraag kost 1,25 euro en dien je in via de balie of via bibliotheek@oosterzele.be. Vermeld bij je aanvraag steeds je naam, lenersnummer en telefoon of gsm.

Contactgegevens

dienst Bibliotheek en Toerisme
Stationsstraat 13
9860 Scheldewindeke
tel. 09 362 81 17
email bibliotheek@oosterzele.be
website http://biboosterzele.blogspot.be/

Filiep Van Grembergen - bibliothecaris-diensthoofd
email filiep.vangrembergen@oosterzele.be

Anneleen Verfaillie
email anneleen.verfaillie@oosterzele.be

696