Herinrichting pleintje Stationsstraat

Beste inwoners


We hebben niet enkel jullie stem gehoord, maar willen als bestuur ook met aandacht luisteren naar die stem. Het voltallige college van burgemeester en schepenen besliste In de zitting van 15 december 2020 om de lopende procedure van de eerder verleende vergunning voor het kappen van de bomen op het pleintje in de Stationsstraat, in te trekken. Op die manier willen we de weg openen voor een constructief overleg met alle bewoners uit de ruime omgeving van het pleintje. We zijn ervan overtuigd dat we samen deze locatie kunnen omvormen naar een oase waar het goed toeven, (voorbij)wandelen en wonen is voor iedereen. 

Vanuit deze intentie hopen we te mogen rekenen op creatieve en planmatige ideeën voor de inrichting van het pleintje. Ideeën die ons helpen bij het structureel aanpakken van de huidige problemen en klachten. Enkel op deze wijze wordt het een plek die iedereen in zijn hart kan sluiten! In het verlengde van de aanpak van het pleintje, zullen wij ook het aanpakken van het groen en de staat van het voetpad in de Korenbloemstraat naar voren schuiven.

Deze werken zijn in de huidige meerjarenplanning ingeschreven voor 2023, maar we willen de uitvoering hiervan aanvatten in 2021.

Beste bewoner, we hopen met deze werkwijze aan te tonen dat het bestuur rekening houdt met de stem van zijn inwoners en wel degelijk bereid is en kan ‘(w)eiken’ om samen te zoeken naar een participatieve oplossing!

We houden jullie verder op de hoogte van de ‘samenaanpak’ van dit dossier.
|
155