Verbod op afhaal en levering door niet-professionelen

Vanaf maandag 9 november mogen er op het grondgebied van Oost-Vlaanderen geen occasionele niet-commerciële verkopen aan huis of door middel van levering of afhaal (eetfestijnen) meer georganiseerd worden, als deze niet (voor)bereid, geleverd en/of afgehaald worden door een professionele aanbieder.

Dat heeft gouverneur Carina Van Cauter beslist na overleg met medische experten en de burgemeesters, waarvan sommigen al een gelijkaardig verbod oplegden in hun stad of gemeente.  

Als de verkoop georganiseerd wordt door een professionele aanbieder, kan deze wel plaatsvinden.

Het besluit van de gouverneur geldt al zeker tot en met 13 december - net als de verstrengde lockdown - die door het federaal overlegcomité werd aangekondigd.  

De gouverneur maakt een uitzondering voor bedelingen en afhalingen georganiseerd door de lokale overheid of door humanitaire organisaties in het kader van humanitaire hulp voor mensen in precaire situaties. Deze organisaties moeten uiteraard de nationale coronamaatregelen nauwgezet volgen.


Lees hier het besluit van de gouverneur i.v.m. verbod op afhaal door niet-professionelen


|
155