Samen tegen Corona: mondmaskerverplichting in Oosterzele

Met onmiddellijke ingang gelden op het grondgebied Oosterzele deze verplichtingen m.b.t. het mondmasker (of een alternatief dat de neus EN mond bedekt).

Het is verplicht vanaf de leeftijd van 12 jaar:

  • een mondmasker te dragen in alle openbare gebouwen of ruimtes waar gemeentelijke dienstverlening wordt aangeboden, inclusief de recyclageparken.
  • een mondmasker bij te hebben op alle voor het publiek toegankelijke plaatsen op het gemeentelijk grondgebied Oosterzele. Bij eventuele controle moet je kunnen aantonen dat je een mondmasker bij hebt.
  • een mondmasker te dragen op alle voor het publiek toegankelijke plaatsen op het gemeentelijk grondgebied Oosterzele, waar de social distancing niet kan worden gegarandeerd.

Het dragen van een transparant kinmasker is verboden.
Wie omwille van een beperking geen mondmasker, een alternatief in stof of een gelaatsmasker kan dragen, moet dat staven door middek van medisch attest.Overeenkomstig de artikelen 10, 16 en 21bis van het gewijzigde Ministerieel Besluit van 30 juni 2020 is het dragen van een mondmasker, vanaf de leeftijd van 12 jaar, verplicht op volgende plaatsen:
• de winkels en de winkelcentra
• de bioscopen
• de theater-, concert- en conferentiezalen
• de auditoria
• de gebedshuizen en bezinningsplaatsen
• de musea
• de bibliotheken
• de handelsbeurzen, met inbegrip van de salons
• de winkelstraten, de markten, met inbegrip van de brocante- en rommelmarkten, de kermissen
• de inrichtingen die behoren tot de horecasector, behalve wanneer de klanten aan hun eigen tafel zitten, en elke private of publiek druk bezochte plaats, bepaald door de bevoegde lokale overheid en afgebakend met een aanplakking die de tijdstippen preciseert waarop de verplichting van toepassing is
• het openbaar vervoer vanaf het betreden van, het station, op het perron of een halte in de bus, de tram, de trein of elk ander vervoersmiddel dat door een openbare overheid wordt georganiseerd
Besluit burgemeester van 7 oktober 2020 m.b.t. de mondmaskerverplichting|
155