Openbaar onderzoek Balegro: t.e.m. vrijdag 29 mei

bvba Balegro diende een omgevingsvergunningsaanvraag in voor het opvullen van een ontgonnen terrein als categorie 1 stortplaats voor cementgebonden asbest in bigbags.
Meer lezen?

https://www.oosterzele.be/Wonen/Omgevingsvergunning/Openbareonderzoeken.aspx

De aanvraag ligt van 30 april 2020 tot 29 mei 2020 ter inzage bij de gemeentelijke dienst Omgeving.

Meer info?
dienst omgeving via 09 363 99 34, omgeving@oosterzele.be
of digitaal via het omgevingsloket: http://www.omgevingsloketvlaanderen.be/

Infovergadering

OPGELET: ER IS GEEN FYSIEKE INFOVERGADERING GELET OP DE CORONA-MAATREGELEN.

De voorstelling van het project is vanaf maandag 11 mei om 19 uur te consulteren op 


Vragen kunnen gesteld worden t.e.m. 13 mei 2020 via infovergaderingbalegro@oosterzele.be

Het antwoord op de vragen wordt opnieuw via bovenstaand youtube-kanaal gepost op maandag 18 mei vanaf 19 uur. Vrijdag 29 mei (einde van het openbaar onderzoek) worden de video’s offline gezet.


|
155