Noodbesluit omgevingsvergunning

Door de maatregelen uitgevaardigd ten gevolge van het Corana-virus bestaat de mogelijkheid dat er bij de behandeling van dossiers problemen ontstaan inzake de voorgeschreven termijnen (openbare onderzoeken, informatievergaderingen, …). Om dit te ondervangen werd op 20 maart 2020 een ‘nooddecreet’ goedgekeurd door het Vlaams parlement waardoor het mogelijk wordt om de omgevingsvergunningsprocedure aan te passen.

Om uitvoering te geven aan het nooddecreet werd op 24 maart 2020 door de Vlaamse regering een uitvoeringsbesluit goedgekeurd. Het uitgangspunt is dat de beslissingstermijnen van lopende en nieuwe dossiers verlengd worden.


Kort samengevat:

  • de lopende openbare onderzoeken worden opgeschort op 24 maart 2020 en verder gezet op 24 april 2020
  • nog niet gestarte openbare onderzoeken worden pas gestart na 24 april 2020
  • de beslissingstermijn in de vereenvoudigde procedure wordt met 30 dagen verlengd (van 60 naar 90 dagen)
  • de beslissingstermijn in de gewone procedure wordt met 60 dagen verlengd (van 105 of 120 dagen naar 165 of 180 dagen)
  • de beslissingstermijn in beroep wordt verlengd met 60 dagen
  • de periode waarbinnen beroep kan worden ingesteld wordt ook met 30 dagen verlengd, van 30 naar 60. Dit betekent ook dat de uitvoering van een door de gemeente afgegeven vergunning pas kan starten na 65 dagen (35 + 30).


Meer info vind je op https://www.omgevingsloketvlaanderen.be/noodmaatregelen-coronavirus.

Nog vragen? Contacteer de dienst Omgeving op het nummer 09 363 99 34 of via mail op omgeving@oosterzele.be.

|
155