Noodopvang paasvakantie


Om de verdere verspreiding van het coronavirus in te dijken en de kwetsbare groepen te beschermen, geldt een aangepaste regeling voor de opvang tijdens de paasvakantie. Tijdens de paasvakantie wordt voorzien in noodopvang.


De opvang in de paasvakantie is enkel voor: 

  • Gezonde kinderen van wie de ouder(s) een job in een cruciale sector (zorg, veiligheid, voedingsnijverheid, distributie, ...) uitoefenen 
  • Opvang voor kinderen in een kwetsbare thuissituatie

Bij inschrijving moet een attest van werkgever of attest van behoefte aan kinderopvang toegevoegd worden. 


Het loket noodopvang is te bereiken via 0472 17 99 58 of e-mail en dat iedere weekdag van 8.45 tot 12 uur en van 13.30 tot 16 uur (niet op vrijdag).

|
155