Coronavirus Covid-19: maatregelen

UPDATE i.v.m. Coronavirus - maatregelen in Oosterzele

De volgende telefoonnummers zijn beschikbaar voor alle burgers met vragen:

 • Voor vragen over gezondheid en openbare orde: 0800 14 689
 • Voor vragen over economie: 0800 120 33
 • Een antwoord op je vraag vind je misschien ook in de FAQ
   https://www.info-coronavirus.be/nl/faqs/

Versterkte maatregelen federale regering

https://www.belgium.be/nl/nieuws/2020/coronavirus_versterkte_maatregelen

Nieuwe maatregelen Vlaamse regering 

https://www.oosterzele.be/Portals/0/Documenten/2020-03-18VlaamseMaatregelen.pdf


FAQ Crisiscentrum

Het Crisiscentrum publiceerde op woensdag 25 maart een nieuwe lijst met vaak gestelde vragen. Van zodra het Crisiscentrum een update publiceert, vind je die ook hier. 

https://www.oosterzele.be/Portals/0/Documenten/2020-03-25FAQcrisiscentrum7.pdf


Wat betekent dit voor Oosterzele?

Op 24 maart viel bij alle inwoners een infobrief in de bussen; je vindt de brief ook via

https://www.oosterzele.be/Portals/0/Documenten/2020-03-24bewonersbrief.pdf

Scholen: lessen worden opgeschort vanaf 16 maart

De lessen in de scholen worden vanaf maandag 16 maart opgeschort, maar de scholen voorzien wel in opvang tijdens de schooluren. In de gemeentelijke basisscholen voorzien we noodopvang van 7 tot 18 uur voor leerlingen:

 • van wie beide ouders werken in de zorgsector
 • voor wie NIET thuis kan werken en enkel opvang kan voorzien worden door grootouders
Het gebruik van de schoolgebouwen door externen is niet meer toegelaten. De buitenspeelpleintjes zijn niet langer toegankelijk.

Opvang

Er wordt geen buitenschoolse kinderopvang op woensdagmiddag meer georganiseerd. De kinderopvang (crèches, groepsopvang, onthaalouders) van 0 – 3 jaar blijft open. Volwassenen en externen die niet in de kinderopvang moeten zijn, vermijden die het best. De opvang blijft wel geopend voor ouders die geen alternatieve opvang voor de kinderen kunnen voorzien. Aan ouders vragen we om alternatieven te zoeken zodat grootouders de kinderen niet moeten brengen of afhalen. 

Thuiszorg

De thuiszorgdiensten (gezinszorg, poetsdienst, klusjesdienst) blijven werken. Daarbij zullen we, in overleg met de zorgvragers, de nodige prioriteiten leggen.

Kerkdiensten 
gaan niet door; uitvaarten zullen doorgaan in intieme kring.

Recyclagepark - Alle recyclageparken sluiten, geen papierinzameling

Alle recyclageparken zijn gesloten. De afvalinzameling aan huis gaat wel nog door volgens de afvalkalender. Sinds 19 maart werd geen papierinzameling meer verzorgd; die gaat terug van start vanaf donderdag 2 april.

Elkaar helpen

Gemeente en OCMW doen een warme oproep naar iedereen om zorg te dragen voor de oudere en hulpbehoevende buren. Help je hen met boodschappen (voeding, apotheek, ..)?

Heeft jouw buur daarbij extra hulp nodig? Contacteer dan de OCMW-diensten. Dat kan via 09 362 40 30 (vanaf maandag 8.30 uur) of info@ocmwoosterzele.be.

De Vlaamse Regering breidt de vrijwilligersverzekering uit naar alle burgers die de komende weken acties op poten zetten om buren en kwetsbaren te helpen tijdens de coronacrisis. Dit om de vele helpende handen extra te beschermen.

Wie zich wil verzekeren, kan dat in orde brengen via de website vlaanderenvrijwilligt.be. Na de inschrijving ontvang je een bevestiging. Daarna ben je verzekerd voor de actieperiode, die loopt vanaf zondag 15 maart 2020 om 9 uur tot en met 3 april 2020 om 20 uur. De Vlaamse regering neemt de kosten - 0,35 euro per dag per vrijwilliger - op zich.

Inkopen

Markten (food en non-food) zijn dicht MAAR voedingskramen in Gijzenzele, Scheldewindeke en alle deelgemeenten, die onontbeerlijk zijn – bepaald volgens de wet - en die wekelijks op dezelfde plaats staan, zullen open zijn met toepassing van de coronaregels bv. afstand van 1,5 m houden.

Wij roepen onze oudere bevolking op om hun boodschappen zo veel mogelijk te laten doen.

Oproep aan alle inwoners: blijf lokaal inkopen doen!


Annulatie jeugd- en sportinitiatieven tijdens de paasvakantie

Alle jeugdwerkactiviteiten en vakantiekampen in de paasvakantie worden verplicht geannuleerd. Onze diensten zijn volop aan het zoeken of en hoe we een alternatief kunnen voorzien. Van zodra hierover meer duidelijkheid bestaat, laten we dat ook weten.

Gemeente Oosterzele zorgt voor een automatische terugbetaling van de activiteit(en) waarvoor het kind was ingeschreven; je hoeft als ouder geen actie te ondernemen. Mogen we wel vragen ons hiervoor even tijd te gunnen aub?

De ouders krijgen via het online inschrijvingsplatform i-School ook nog een bericht hierover.


Triagepunt huisartsenwachtpost Panacea

Huisartsenwachtpost Panacea richt een centraal triagepunt op in het AZ Sint-Elisabeth Zottegem; dat is enkel toegankelijk na verwijzing door de huisarts. 

Heb je medische klachten?
 1. Bel altijd naar jouw huisarts (uitgezonderd 's avonds en weekend bel je 09 360 35 00)
 2. Je huisarts zal via telefoon een consultatie doen
 3. Wanneer jouw huisarts een onderzoek noodzakelijk vindt zal hij/zij je doorverwijzen naar het centraal triagepunt. Ga in elk geval NIET zelf naar jouw huisarts, het triagepunt of het ziekenhuis??
 4. Wanneer jouw huisarts of de arts van het triagepunt het nodig vindt, zal die jou doorverwijzen naar de spoeddienst van het ziekenhuis. Ga niet zelf naar het ziekenhuis!

Heb je geen klachten maar ben je bezorgd?

Bel naar het algemeen infonummer 0800-14 689 of lees meer op www.info-coronavirus.be


Bereikbaarheid gemeentelijke diensten

We vragen niet-noodzakelijke bezoeken uit te stellen. Alle diensten werken achter gesloten deuren; onze gebouwen zijn fysiek toegankelijk na afspraak; een afspraak maken kan op onderstaande momenten.

Gemeentehuis: info@oosterzele.be – 09 363 99 16

 • maandag – donderdag: 8.45 tot 12 uur en van 13.30 tot 15 uur (woensdag tot 16 uur)
 • maandagavond van 18 tot 20 uur
 • vrijdag van 8.45 tot 12 uur

Politie in het gemeentehuis
Alle lokale politiekantoren zijn gesloten. Dus ook in het gemeentehuis. 

Voor dringende en noodzakelijke aangiften staat de politie ter beschikking in het centraal onthaal in Merelbeke (Driekoningenplein 20).

 • weekdagen van 8 tot 19 uur
 • zaterdag van 9 tot 13 uur.

Geen dringende aangifte: maak een afspraak via 09 363 71 71.

GC De Kluize: reservaties@oosterzele.be – 09 363 83 30

 • maandag – vrijdag: 8.30 tot 12 uur en van 13.30 tot 16 uur (niet op vrijdagnamiddag)
 • maandagavond van 18 tot 20 uur

Sporthal De Kluize: sportdienst@oosterzele.be – 09 362 48 92

 • maandag – vrijdag: 8.30 tot 12 uur en van 13.30 tot 16 uur (niet op vrijdagnamiddag)
 • maandagavond van 18 tot 20 uur

Bibliotheek: bibliotheek@oosterzele.be – 09 362 81 17
De bib organiseert een afhaalservice: https://www.oosterzele.be/Home/Nieuwsluik/Bericht.aspx?id=640


OCMW: info@ocmwoosterzele.be – 09 362 40 30
 • iedere werkdag van 8.30 tot 12 uur en van 13.30 tot 16 uur


Info voor ondernemers

De hinderpremie voor ondernemers kan vanaf vrijdag 27 maart aangevraagd worden via www.vlaio.be/coronahinderpremie

https://www.oosterzele.be/Portals/0/Documenten/2020-03-14ondernemers.pdf

Neem bij twijfel contact met uw beroepsvereniging of bekijk www.unizo.be/corona.


Info Fluvius/Farys

Fluvius voert geen aansluitingen (gas, elektriciteit, telecom en riolering) meer uit, zowel bij klanten van commerciële energieleveranciers als bij klanten waarvoor Fluvius optreedt als sociale leverancier (budgetmeters plaatsen, drops), tenzij in uitzonderlijke gevallen waar klant dreigt zonder energie/afvoer te vallen.

Er gebeuren geen indienstnames, tenzij de klant expliciet aangeeft dat het hoogdringend is. Concreet: Fluvius belt alle geplande aansluitingswerken af en sluit alle aansluitingsaannemers.

Maatregelen bij Farys

 • Er worden enkel dringende interventies uitgevoerd.
 • De lopende campagnes van systematische watermetervervanging worden tot nader order opgeschort.
 • Keuringen worden enkel uitgevoerd in zover deze noodzakelijk zijn voor het in gebruik nemen van nieuwe aftakkingen.
 • Staalnames, in het kader van de bestendige kwaliteitsbewaking, worden uitgevoerd.
 • Inleveren en afleveren van standpijpen wordt tijdelijk stopgezet TENZIJ deze kaderen in de volksgezondheid die ons allen aanbelangt.
 • Technische bezoeken in het kader van IBA’s en afkoppelingsstudies worden uitgesteld.
 • Nieuwe aansluitingen worden tot nader order niet ingepland.


Wanneer bij interventiewerken de aanwezigheid van de klant noodzakelijk is, wordt gevraagd om de afstandsregels (anderhalve meter) te respecteren.  Als de medewerker oordeelt dat de werken niet veilig kunnen gebeuren mag hij de locatie verlaten, nadat een foto van de onveilige situatie is genomen.

Interactie klanten

 • Er is geen fysiek klantenloket. Klanten worden gevraagd om MyFarys of De Stroomlijn (callcenter) te gebruiken. Dit laatste ook gezien de beperkingen in de postdistributie.
 • De defectenlijn van het callcenter blijft 24/7 bereikbaar. Voor andere vragen wordt de bereikbaarheid tijdens de week ingekort van 8 tot 16.30 uue. Zaterdag is het callcenter gesloten.


Drinkwaterkwaliteit

Er zijn volstrekt geen indicaties van enige ongunstige invloed van het Covid-19 virus op de drinkwaterkwaliteit. Hamsteren van flessenwater is dus niet nodig. De Vlaamse koepel van de watersector geeft op zijn website uitgebreide duiding ter zake: www.aquaflanders.be/actualiteit/water-is-goed-beschermd-tegen-het-coronavirus


DEZE AANBEVELINGEN BLIJVEN VAN TOEPASSING

Samen tegen het coronavirus

Om de verspreiding van het virus af te remmen, vraagt de FOD Volksgezondheid aan iedereen om de hygiënemaatregelen strikt toe te passen. Naast aandacht voor je eigen gezondheid en persoonlijke hygiëne, kan je ook verschillende tips toepassen die je contact met anderen beperken. Zo verlicht je het werk van dokters en ziekenhuizen en help je mee om kwetsbare personen te beschermen.

Iedereen heeft dus een rol om ervoor te zorgen dat het coronavirus zo weinig mogelijk verspreidt.

Wat kan je doen ?

Je kan volgende maatregelen toepassen, om je persoonlijke hygiëne te verbeteren:

 • Blijf thuis als je ziek bent. 
 • Was regelmatig je handen met water en zeep.
 • Gebruik elke keer een nieuw papieren zakdoekje en gooi het weg in een afsluitbare vuilnisbak.
 • Geen zakdoek? Hoest of nies in je elleboogholte.


Vertraag de verspreiding van het virus met volgende tips:

 • Vermijd om handen te geven, te kussen of te knuffelen als je iemand begroet.
 • Wees aandachtig voor risicogroepen (personen ouder dan 65 jaar, diabetici, personen met hart-, long- of nieraandoeningen, kinderen jongere dan 6 maanden, zwangere vrouwen, personen met een verzwakt immuunsysteem, …)
 • Kinderen worden niet ernstig ziek van het coronavirus, maar kunnen het wel makkelijk verspreiden. Contact tussen kinderen en ouderen is dus af te raden.

Vermijd contact met mensen die zichtbaar ziek zijn of hou voldoende afstand


Origineel bericht: 27 februari 2020
Update: 11 maart
Update: 12 maart - besluit provinciegouverneur
Update 12 maart 11.20 uur - gebruik vrijetijdsinfrastructuur
Update 12 maart 23.20 - update maatregelen in Oosterzele
Update 13 maart 11.15 uur: update maatregelen in Oosterzele
Update 14 maart 9.30: toevoegen 0800-nummers
Update 14 maart 14.45 uur: toevoegen FAQ crisiscentrum
Update 14 maart 16 uur: info voor ondernemers
Update 15 maart 11.20 uur: FAQ crisiscentrum 2 - uitbreiding vrijwilligersverzekering - bereikbaarheid gemeentelijke diensten
Update 16 maart 7.33 - FAQ crisiscentrum 3
Update 16 maart 14.20 uur: lokale dienstverlening politie on hold
Update 17 maart 11.20 uur: FAQ crisiscentrum 4
Update17 maart 12.44 uur: sluiting recyclageparken
Update 18 maart 9.50 uur: triage huisartsenwachtpost
Update 18 maart 13.45 uur: geen papierinzameling
Update 18 maart 15.53 uur: nieuwe  maatregelen Crisiscentrum + Vlaamse maatregelen
Update 18 maart 17.19 uur: info annulatie sportkampen 
Update 19 maart 10.35: info Fluvius en Farys
Update 19 maart 16.25: aanpassingen contacturen bib + geen inleverbus meer; inkopen, beschermingsmaterialen gezocht en FAQ crisiscentrum 5
Update 21 maart 10.15 uur: FAQ crisiscentrum 6
Update 23 maart 16.20 uur: info hinderpremie VLAIO
Update 24 maart 13.40: infobrief Oosterzele - afhaalservice bib
Update 25 maart 8.18: FAQ crisiscentrum 7
Update 26 maart 12 uur: corona hinderpremie aanvragen vanaf 27/3
Update 30 maart 15.25: terug papierinzameling vanaf 2 april

Info Fluvius/Farys

Fluvius voert geen aansluitingen (gas, elektriciteit, telecom en riolering) meer uit, zowel bij klanten van commerciële energieleveranciers als bij klanten waarvoor Fluvius optreedt als sociale leverancier (budgetmeters plaatsen, drops), tenzij in uitzonderlijke gevallen waar klant dreigt zonder energie/afvoer te vallen.

Er gebeuren geen indienstnames, tenzij de klant expliciet aangeeft dat het hoogdringend is. Concreet: Fluvius belt alle geplande aansluitingswerken af en sluit alle aansluitingsaannemers.

Maatregelen bij Farys


 • Er worden enkel dringende interventies uitgevoerd.
 • De lopende campagnes van systematische watermetervervanging worden tot nader order opgeschort.
 • Keuringen worden enkel uitgevoerd in zover deze noodzakelijk zijn voor het in gebruik nemen van nieuwe aftakkingen.
 • Staalnames, in het kader van de bestendige kwaliteitsbewaking, worden uitgevoerd.
 • Inleveren en afleveren van standpijpen wordt tijdelijk stopgezet TENZIJ deze kaderen in de volksgezondheid die ons allen aanbelangt.
 • Technische bezoeken in het kader van IBA’s en afkoppelingsstudies worden uitgesteld.
 • Nieuwe aansluitingen worden tot nader order niet ingepland.


Wanneer bij interventiewerken de aanwezigheid van de klant noodzakelijk is, wordt gevraagd om de afstandsregels (anderhalve meter) te respecteren.  Als de medewerker oordeelt dat de werken niet veilig kunnen gebeuren mag hij de locatie verlaten, nadat een foto van de onveilige situatie is genomen.


Interactie klanten


 • Er is geen fysiek klantenloket. Klanten worden gevraagd om MyFarys of De Stroomlijn (callcenter) te gebruiken. Dit laatste ook gezien de beperkingen in de postdistributie.
 • De defectenlijn van het callcenter blijft 24/7 bereikbaar. Voor andere vragen wordt de bereikbaarheid tijdens de week ingekort van 8 tot 16.30 uue. Zaterdag is het callcenter gesloten.


Drinkwaterkwaliteit


Er zijn volstrekt geen indicaties van enige ongunstige invloed van het Covid-19 virus op de drinkwaterkwaliteit. Hamsteren van flessenwater is dus niet nodig. De Vlaamse koepel van de watersector geeft op zijn website uitgebreide duiding ter zake: www.aquaflanders.be/actualiteit/water-is-goed-beschermd-tegen-het-coronavirus


Info Fluvius/Farys

Fluvius voert geen aansluitingen (gas, elektriciteit, telecom en riolering) meer uit, zowel bij klanten van commerciële energieleveranciers als bij klanten waarvoor Fluvius optreedt als sociale leverancier (budgetmeters plaatsen, drops), tenzij in uitzonderlijke gevallen waar klant dreigt zonder energie/afvoer te vallen.

Er gebeuren geen indienstnames, tenzij de klant expliciet aangeeft dat het hoogdringend is. Concreet: Fluvius belt alle geplande aansluitingswerken af en sluit alle aansluitingsaannemers.

Maatregelen bij Farys


 • Er worden enkel dringende interventies uitgevoerd.
 • De lopende campagnes van systematische watermetervervanging worden tot nader order opgeschort.
 • Keuringen worden enkel uitgevoerd in zover deze noodzakelijk zijn voor het in gebruik nemen van nieuwe aftakkingen.
 • Staalnames, in het kader van de bestendige kwaliteitsbewaking, worden uitgevoerd.
 • Inleveren en afleveren van standpijpen wordt tijdelijk stopgezet TENZIJ deze kaderen in de volksgezondheid die ons allen aanbelangt.
 • Technische bezoeken in het kader van IBA’s en afkoppelingsstudies worden uitgesteld.
 • Nieuwe aansluitingen worden tot nader order niet ingepland.


Wanneer bij interventiewerken de aanwezigheid van de klant noodzakelijk is, wordt gevraagd om de afstandsregels (anderhalve meter) te respecteren.  Als de medewerker oordeelt dat de werken niet veilig kunnen gebeuren mag hij de locatie verlaten, nadat een foto van de onveilige situatie is genomen.


Interactie klanten


 • Er is geen fysiek klantenloket. Klanten worden gevraagd om MyFarys of De Stroomlijn (callcenter) te gebruiken. Dit laatste ook gezien de beperkingen in de postdistributie.
 • De defectenlijn van het callcenter blijft 24/7 bereikbaar. Voor andere vragen wordt de bereikbaarheid tijdens de week ingekort van 8 tot 16.30 uue. Zaterdag is het callcenter gesloten.


Drinkwaterkwaliteit


Er zijn volstrekt geen indicaties van enige ongunstige invloed van het Covid-19 virus op de drinkwaterkwaliteit. Hamsteren van flessenwater is dus niet nodig. De Vlaamse koepel van de watersector geeft op zijn website uitgebreide duiding ter zake: www.aquaflanders.be/actualiteit/water-is-goed-beschermd-tegen-het-coronavirus


|
155