Coronavirus Covid-19: maatregelen

UPDATE i.v.m. Coronavirus - maatregelen in Oosterzele

De volgende telefoonnummers zijn beschikbaar voor alle burgers met vragen:

 • Voor vragen over gezondheid en openbare orde: 0800 14 689
 • Voor vragen over economie: 0800 120 33
 • Een antwoord op je vraag vind je misschien ook in de FAQ
   https://www.info-coronavirus.be/nl/faqs/

FAQ Crisiscentrum

Het Crisiscentrum publiceerde op 6 juli een nieuwe FAQ


Wat betekent dit voor Oosterzele?

De gemeentelijke diensten werken enkel op afspraak.


Afspraak maken?


We hebben de info die op deze pagina stond t.e.m. vrijdag 24 april gebundeld: 

https://www.oosterzele.be/Portals/0/Documenten/website_info24april.pdf  


Bewonersbrieven


Origineel bericht: 27 februari 2020
Update: 11 maart
Update: 12 maart - besluit provinciegouverneur
Update 12 maart 11.20 uur - gebruik vrijetijdsinfrastructuur
Update 12 maart 23.20 - update maatregelen in Oosterzele
Update 13 maart 11.15 uur: update maatregelen in Oosterzele
Update 14 maart 9.30: toevoegen 0800-nummers
Update 14 maart 14.45 uur: toevoegen FAQ crisiscentrum
Update 14 maart 16 uur: info voor ondernemers
Update 15 maart 11.20 uur: FAQ crisiscentrum 2 - uitbreiding vrijwilligersverzekering - bereikbaarheid gemeentelijke diensten
Update 16 maart 7.33 - FAQ crisiscentrum 3
Update 16 maart 14.20 uur: lokale dienstverlening politie on hold
Update 17 maart 11.20 uur: FAQ crisiscentrum 4
Update17 maart 12.44 uur: sluiting recyclageparken
Update 18 maart 9.50 uur: triage huisartsenwachtpost
Update 18 maart 13.45 uur: geen papierinzameling
Update 18 maart 15.53 uur: nieuwe  maatregelen Crisiscentrum + Vlaamse maatregelen
Update 18 maart 17.19 uur: info annulatie sportkampen 
Update 19 maart 10.35: info Fluvius en Farys
Update 19 maart 16.25: aanpassingen contacturen bib + geen inleverbus meer; inkopen, beschermingsmaterialen gezocht en FAQ crisiscentrum 5
Update 21 maart 10.15 uur: FAQ crisiscentrum 6
Update 23 maart 16.20 uur: info hinderpremie VLAIO
Update 24 maart 13.40: infobrief Oosterzele - afhaalservice bib
Update 25 maart 8.18: FAQ crisiscentrum 7
Update 26 maart 12 uur: corona hinderpremie aanvragen vanaf 27/3
Update 30 maart 15.25: terug papierinzameling vanaf 2 april
Update 6 april 14.50: FAQ crisiscentrum 8
Update 6 april 11.30: FAQ crisiscentrum 8 - aangepaste versie
Update 22 april 10 uur: FAQ crisiscentrum 9
Update 25 april 9.20 uur: bundelen info t.e.m. 24/4 in 1 document; info crisiscentrum.be
Update 30 april 12 uur: bewonersbrief 3
Update 3 mei 12.40: FAQ crisiscentrum 10
Update 18 mei 13.30: FAQ crisiscentrum 11
Update 26 mei 11.55: FAQ crisiscentrum 12
Update 10 juni 10.40: FAQ crisiscentrum 13 update
Update 8 juli 11.40 uur: FAQ crisiscentrum 14

Info Fluvius/Farys

Fluvius voert geen aansluitingen (gas, elektriciteit, telecom en riolering) meer uit, zowel bij klanten van commerciële energieleveranciers als bij klanten waarvoor Fluvius optreedt als sociale leverancier (budgetmeters plaatsen, drops), tenzij in uitzonderlijke gevallen waar klant dreigt zonder energie/afvoer te vallen.

Er gebeuren geen indienstnames, tenzij de klant expliciet aangeeft dat het hoogdringend is. Concreet: Fluvius belt alle geplande aansluitingswerken af en sluit alle aansluitingsaannemers.

Maatregelen bij Farys


 • Er worden enkel dringende interventies uitgevoerd.
 • De lopende campagnes van systematische watermetervervanging worden tot nader order opgeschort.
 • Keuringen worden enkel uitgevoerd in zover deze noodzakelijk zijn voor het in gebruik nemen van nieuwe aftakkingen.
 • Staalnames, in het kader van de bestendige kwaliteitsbewaking, worden uitgevoerd.
 • Inleveren en afleveren van standpijpen wordt tijdelijk stopgezet TENZIJ deze kaderen in de volksgezondheid die ons allen aanbelangt.
 • Technische bezoeken in het kader van IBA’s en afkoppelingsstudies worden uitgesteld.
 • Nieuwe aansluitingen worden tot nader order niet ingepland.


Wanneer bij interventiewerken de aanwezigheid van de klant noodzakelijk is, wordt gevraagd om de afstandsregels (anderhalve meter) te respecteren.  Als de medewerker oordeelt dat de werken niet veilig kunnen gebeuren mag hij de locatie verlaten, nadat een foto van de onveilige situatie is genomen.


Interactie klanten


 • Er is geen fysiek klantenloket. Klanten worden gevraagd om MyFarys of De Stroomlijn (callcenter) te gebruiken. Dit laatste ook gezien de beperkingen in de postdistributie.
 • De defectenlijn van het callcenter blijft 24/7 bereikbaar. Voor andere vragen wordt de bereikbaarheid tijdens de week ingekort van 8 tot 16.30 uue. Zaterdag is het callcenter gesloten.


Drinkwaterkwaliteit


Er zijn volstrekt geen indicaties van enige ongunstige invloed van het Covid-19 virus op de drinkwaterkwaliteit. Hamsteren van flessenwater is dus niet nodig. De Vlaamse koepel van de watersector geeft op zijn website uitgebreide duiding ter zake: www.aquaflanders.be/actualiteit/water-is-goed-beschermd-tegen-het-coronavirus


Info Fluvius/Farys

Fluvius voert geen aansluitingen (gas, elektriciteit, telecom en riolering) meer uit, zowel bij klanten van commerciële energieleveranciers als bij klanten waarvoor Fluvius optreedt als sociale leverancier (budgetmeters plaatsen, drops), tenzij in uitzonderlijke gevallen waar klant dreigt zonder energie/afvoer te vallen.

Er gebeuren geen indienstnames, tenzij de klant expliciet aangeeft dat het hoogdringend is. Concreet: Fluvius belt alle geplande aansluitingswerken af en sluit alle aansluitingsaannemers.

Maatregelen bij Farys


 • Er worden enkel dringende interventies uitgevoerd.
 • De lopende campagnes van systematische watermetervervanging worden tot nader order opgeschort.
 • Keuringen worden enkel uitgevoerd in zover deze noodzakelijk zijn voor het in gebruik nemen van nieuwe aftakkingen.
 • Staalnames, in het kader van de bestendige kwaliteitsbewaking, worden uitgevoerd.
 • Inleveren en afleveren van standpijpen wordt tijdelijk stopgezet TENZIJ deze kaderen in de volksgezondheid die ons allen aanbelangt.
 • Technische bezoeken in het kader van IBA’s en afkoppelingsstudies worden uitgesteld.
 • Nieuwe aansluitingen worden tot nader order niet ingepland.


Wanneer bij interventiewerken de aanwezigheid van de klant noodzakelijk is, wordt gevraagd om de afstandsregels (anderhalve meter) te respecteren.  Als de medewerker oordeelt dat de werken niet veilig kunnen gebeuren mag hij de locatie verlaten, nadat een foto van de onveilige situatie is genomen.


Interactie klanten


 • Er is geen fysiek klantenloket. Klanten worden gevraagd om MyFarys of De Stroomlijn (callcenter) te gebruiken. Dit laatste ook gezien de beperkingen in de postdistributie.
 • De defectenlijn van het callcenter blijft 24/7 bereikbaar. Voor andere vragen wordt de bereikbaarheid tijdens de week ingekort van 8 tot 16.30 uue. Zaterdag is het callcenter gesloten.


Drinkwaterkwaliteit


Er zijn volstrekt geen indicaties van enige ongunstige invloed van het Covid-19 virus op de drinkwaterkwaliteit. Hamsteren van flessenwater is dus niet nodig. De Vlaamse koepel van de watersector geeft op zijn website uitgebreide duiding ter zake: www.aquaflanders.be/actualiteit/water-is-goed-beschermd-tegen-het-coronavirus


|
155