Nazicht concessie op begraafplaatsen

In oktober werd op alle Oosterzeelse begraafplaatsen een aanplakking gedaan aan de graven waarvan de concessietermijn of de gewaarborgde grafrust verstreken is of verstrijkt voor 1 november 2020.


Wat is een concessie?
Een concessie is een aangekochte rustplaats op het kerkhof. Het kan gaan over een grondconcessie, een columbariumconcessie (een columbarium is een onderdeel van de begraafplaats om urnen in te bewaren, de urnen worden bijgezet in een muur) of een urnenveldconcessie (hier worden de urnen ondergronds bewaard). 

Een concessie geldt voor een periode van 15 jaar tot maximum 50 jaar.

- Een geconcedeerd graf = graf waarvoor een concessie is betaald

- Een concessie nemen is niet verplicht. De normale grafrust duurt 10 jaar, daarna kan de Gemeente beslissen om het graf te verwijderen.


Dienst Burgerzaken voert twee nazichten uit:

Nazicht van de niet-geconcedeerde graven op de termijn van de gewaarborgde grafrust

  • De graven die hiervoor in aanmerking komen, worden individueel aangeplakt en aan de ingang van elke begraafplaats komt een overzichtslijst met de betrokken graven.
  • De nabestaanden of belanghebbenden beschikken over een periode van één jaar om voorwerpen en/of het grafmonument op de betrokken graven van de overledenen weg te nemen.
  • Na 1 november 2020 worden de overgebleven grafmonumenten en toebehoren ambtshalve door de gemeentediensten verwijderd.

Nazicht van de geconcedeerde graven op einde concessietermijn

  • In de maand oktober 2019 worden de nabestaanden op de hoogte gebracht van het verstrijken van de concessie door middel van aanplakking van een bericht aan de ingang van de begraafplaatsen en aanplakking van een bericht aan de betrokken graven.
  • De nabestaanden of belanghebbenden beschikken over een periode van één jaar om een aanvraag tot hernieuwing van de concessie in te dienen.
  • Na 1 november 2020 worden de grafmonumenten waarvan wij geen hernieuwingsaanvraag hebben ontvangen ambtshalve door de gemeentediensten verwijderd.
  • Wat betreft de as van de te ontruimen nissen of urnenkelders: deze worden uitgestrooid op de strooiweide van de begraafplaats

Documenten


Meer info? 

  • dienst Burgerzaken: e-mail - 09 363 99 26|
155