Waakzaamheidsfase n.a.v. aanhoudende droogte en maatregelen

Door de aanhoudende droogte en warmte is er een verhoogde kans op brandgevaar. In de Oost-Vlaamse natuurgebieden is brandfase geel van kracht (dat geldt ook voor West-Vlaanderen en delen van Vlaams-Brabant). Brandweerzone Centrum vraagt de gemeenten van de zone dan ook om extra alert en voorzichtig te zijn.

Een kampvuur maken is wettelijk verboden. Op een openbaar domein kan dit toegelaten worden als de Gemeente hiervoor een vergunning aflevert, gelet op de droogte is het echter meer dan raadzaam om dit te verbieden.

De brandweer adviseert ook om barbecueën op openbaar domein te verbieden en hiervoor geen vergunningen af te leveren. Ook voor het barbecueën op privaat terrein is het raadzaam om enkele tips van de brandweer te onthouden:
  • Barbecue op een vlakke ondergrond, op een windvrije plaats en niet in de buurt van struiken of bomen.
  • Gebruik nooit methanol, benzine, brandpasta of petroleum als aanmaakmiddel.
  • Barbecue je met gas? Controleer de datum op de gasfles en kijk na of de gasslang geen gaatjes heeft.
  • Hou water uit de buurt van een elektrische barbecue.
  • Pas op met licht ontvlambare kleren in de buurt van een barbecue.
  • Zet een emmer droog zand of een blustoestel klaar om indien nodig te blussen.
In bossen, parken en natuurgebieden roept de brandweer op om op te letten met sigaretten, glazen flessen en scherven. Wie vuur of rook ziet, moet snel 112 bellen.

De Vlaamse Droogtecommissie is intussen ook geïnstalleerd om de afstemming tussen maatregelen beter te garanderen. Deze commissie bestaat uit vertegenwoordigers van de CIW leden (Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid), de kabinetten van de ministers van Mobiliteit en Omgeving, een vertegenwoordiger van de gouverneurs en het Vlaams Crisiscentrum CCVO.

De dienst noodplanning van de gouverneur volgt de situatie op. Indien er overgegaan wordt naar code oranje, kan de gouverneur verder maatregelen betreffende watergebruik verplicht opleggen.

Meer informatie:
|
155