Vanaf 26 juni beperkt gebruik van drinkwater en putwater

N.a.v. de aanhoudende droogte gelden in Oosterzele vanaf vandaag beperkende maatregelen op het verbruik van drinkwater (leidingwater) en putwater. De maatregelen blijven van kracht tot de eerstvolgende periode waarin het enkele dagen na elkaar regent.
 
Daarbij wordt de algemene politieverordening met zonale gelding voor de politiezone regio Rhode en Schelde gevolgd.
 
Het is verboden gedurende de periode van droogte leiding- en putwater te gebruiken voor:
• het besproeien van grasperken en plantsoenen
• het schrobben van voetpaden en terrassen
• het reinigen van auto's
• het volledig vullen of verversen van zwembadwater
• op enige andere wijze water te verspillen
 
Het gebruik van regenwater voor bovenstaande handelingen is wel toegestaan.
 
Daarenboven wil de burgemeester ook het volledig vullen of verversen van zwembadwater
afraden.
 

 
Op donderdag 19 juli vaardigde ook de provinciegouverneur een besluit i.v.m. gebruik van drinkwater in Oost-Vlaanderen uit. Lees hier het besluit van de provinciegouverneur.
 
 
Concreet
  • is het verboden water te capteren uit alle onbevaarbare waterlopen in Oost-Vlaanderen
  • is het verboden water uit het publieke drinkwaternet te gebruiken voor het afspuiten van motorvoertuigen, aanhangwagens en opleggers, tenzij in het kader van de normale activiteiten van daartoe gespecialiseerde ondernemingen en in de gevallen waar het afspuiten in de regelgeving of vergunning is opgelegd; voor het vullen of bijvullen van particuliere zwem-en plonsbaden (> 100 liter), tenzij dit om technische redenen tijdens de aanleg van het zwembad voor het metselwerk vereist is; voor het vullen of bijvullen van vijvers en het bevoorraden van fonteinen; voor het reinigen van straten, straatgreppels, stoepen, voetpaden en riolen; voor het besproeien van velden, binnenplaatsen, grasperken en tuinen, tenzij in het kader van de normale activiteiten van land-en tuinbouwondernemingen; voor het besproeien van daken, gevels, tenten, luifels en sportterreinen; in de onderneming, voor doeleinden die niet absoluut noodzakelijk zijn voor het personeel, het productieproces of de bedrijfsactiviteiten.
  • is het bovendien in elk van de omstandigheden hierboven vermeld, voor elk type van water, verboden om deze activiteit uit te voeren tussen 8 en 20 uur.
Overtredingen op dit politiebesluit worden gestraft met gevangenisstraf van 8 tot 14 dagen en met een geldboete van 26 tot 200 euro of met een van de straffen alleen.
 
|
155