UPDATE Extra beperkingen op gebruik van water + maatregelen i.v.m. brandgevaar

 
Op basis van het advies van de droogtecommissie en de experten in het provinciaal crisisoverleg van 25 juli, is er beslist om de voorzorgsmaatregelen met betrekking tot het gebruik van water aan te passen. Omwille van het brandgevaar is er een tweede besluit opgesteld.
 
Besluit brandgevaar - concreet
  • Het is verboden om op het grondgebied van de provincie Oost-Vlaanderen open vuur te maken.
  • Voor iedereen die zich op reglementaire wijze ophoudt in natuurgebieden, provinciale domeinen, bossen of heiden in de provincie Oost-Vlaanderen wordt een absoluut rookverbod uitgevaardigd. 
  • Het is verboden om op het grondgebied van de provincie Oost-Vlaanderen vuurwerk te gebruiken. 
  • Overtredingen op dit politiebesluit worden bestraft met een gevangenisstraf van 8 tot 14 dagen en met een geldboete van 26 tot 200 euro (*) of met één van deze straffen alleen.
Extra beperkingen op gebruik van water - concreet
  • Het is verboden water te capteren uit alle onbevaarbare waterlopen en afgesloten meanders in Oost-Vlaanderen, met uitzondering van captatie van water voor de openbare drinkwatervoorziening.
  • Het is verboden water uit het publieke drinkwaternet, regenwater of grondwater te gebruiken: voor het afspuiten van motorvoertuigen, aanhangwagens en opleggers, tenzij in het kader van de normale activiteiten van daartoe gespecialiseerde ondernemingen en in de gevallen waar het afspuiten in de regelgeving of vergunning is opgelegd; voor het vullen of bijvullen van particuliere zwem-en plonsbaden (> 100 liter), tenzij dit om technische redenen tijdens de aanleg van het zwembad voor het metselwerk vereist is; voor het vullen of bijvullen van vijvers en het bevoorraden van fonteinen; voor het reinigen van straten, straatgreppels, stoepen en voetpaden; voor het besproeien van daken, gevels, tenten en luifels;
  • in de onderneming, voor doeleinden die niet absoluut noodzakelijk zijn voor het personeel, het productieproces of de bedrijfsactiviteiten; voor het besproeien van velden, binnenplaatsen, grasperken en tuinen, tenzij tussen 20u en 8u met niet-leidingwater in het kader van de normale activiteiten van land-en tuinbouwondernemingen en voor moestuinen; voor het besproeien van sportterreinen, tenzij tussen 20u en 8u met niet-leidingwater. 
  • Overtredingen op dit politiebesluit worden bestraft met een gevangenisstraf van 8 tot 14 dagen en met een geldboete van 26 tot 200 euro (*) of met één van deze straffen alleen.
 

Bericht van 26 juni
 
N.a.v. de aanhoudende droogte gelden in Oosterzele vanaf vandaag beperkende maatregelen op het verbruik van drinkwater (leidingwater) en putwater. De maatregelen blijven van kracht tot de eerstvolgende periode waarin het enkele dagen na elkaar regent.
 
Daarbij wordt de algemene politieverordening met zonale gelding voor de politiezone regio Rhode en Schelde gevolgd.
 
Het is verboden gedurende de periode van droogte leiding- en putwater te gebruiken voor:
• het besproeien van grasperken en plantsoenen
• het schrobben van voetpaden en terrassen
• het reinigen van auto's
• het volledig vullen of verversen van zwembadwater
• op enige andere wijze water te verspillen
 
Het gebruik van regenwater voor bovenstaande handelingen is wel toegestaan.
 
Daarenboven wil de burgemeester ook het volledig vullen of verversen van zwembadwater
afraden.
 
|
155