WK op groot scherm? Laat het ons weten!

N.a.v. het wereldkampioenschap (WK) voetbal dat in Rusland plaatsvindt van 14 juni tot 15 juli 2018, stelde de gemeenteraad een speciale politieverordening vast. Daarmee wil het bestuur ervoor zorgen dat de openbare orde en veiligheid gegarandeerd worden. Die speciale politieverordening is van toepassing op de horecazaken en organisatoren die een of meer wedstrijden van het WK 2018 in groepsverband laten bekijken, al dan niet gekoppeld aan speciaal daarrond georganiseerde activiteiten op openbaar domein.

Wie een activiteit organiseert op het openbaar domein en aansluitende, niet-afgesloten terreinen; moet daarvoor een verplichte vergunning aanvragen. Wie op privaat domein – al dan niet in open lucht – iets organiseert, moet dat melden aan het gemeentebestuur.

Zo mag een organisator op het openbaar domein van twee uren voor de start van de wedstrijd tot twee uren na het einde van de wedstrijd geen dranken – al dan niet alcoholhoudende –serveren in glazen recipiënten.

Zowel de melding als de aanvraag gebeuren via het evenementenformulier dat je hier vindt.
|
155