Beleef(de) plekjes: eerste bijeenkomst op 24 mei

Bewoners mogen zelf een plekje inrichten en onderhouden in hun buurt

Eerste infomoment op donderdag 24 mei

Vanuit de buurt rond Houte kregen we al vragen/suggesties voor het pleintje gelegen ter hoogte van het voetbalterrein van KVV Balegem (Houte 77-79). Daarom willen we van dit plekje een testcase maken en met jullie van gedachten wisselen. Op donderdag 24 mei zal het project toegelicht worden en luisteren we een eerste keer naar de buurt.
Iedereen is welkom op donderdag 24 mei om 19.30 uur om samen na te denken over jullie nieuwe ontmoetingsplek in de buurt!
Gelieve je aanwezigheid te bevestigen op beleefdeplekjes@oosterzele.be


Gemeente Oosterzele haalde met Beleef(de) plekjes een Leader project binnen. De eerste stappen voor het project werden in maart gezet. Er werden een campagnebeeld en -logo ontworpen en er werd een partner gekozen voor de begeleiding van het inspraakproces. Het verder verloop van het project wordt nu - in overleg met de partner - uitgetekend.


Wij komen naar je toe!
In elke deelgemeente organiseren we de komende maanden inspraakmomenten om naar jullie ideeën te luisteren en mee te denken over de mogelijkheden in jullie buurt.
Meer concrete data en informatie volgt via onze gebruikelijke mediakanalen. Hou onze facebookpagina in het oog!

Wat kan je ondertussen al doen?
Weet je een mooi plekje in de buurt dat een opfrisbeurt kan gebruiken of waar je met je buren samen aan de slag wil? Brainstorm er alvast gerust op los. Pols eens bij de buren. Geef je ideeën alvast door via e-mail
|
155