Toelage voor gezinnen met kinderen en inwoners met medische achtergrond

Sinds 1 januari wordt de restfractie gewogen en op basis van gewicht gefactureerd. Omdat dat voor gezinnen die kiezen voor kinderen en inwoners met een medische achtergrond ongewenste gevolgen veroorzaakt, wil Oosterzele hen steunen met een financiële toelage.

Personen met incontinentie of stomapatiënten kunnen een toelage van 75 euro per jaar en een bijkomende restfractiecontainer aanvragen via het aanvraagformulier (beschikbaar via deze website en in het gemeentehuis). De behandelende geneesheer moet het formulier/medisch attest invullen en bekrachtigen.

Ook gezinnen die kiezen voor kinderen hebben een zwaardere restfractie. De babytoelage bedraagt 25 euro per jaar (per kind tot de leeftijd van twee jaar) en het gezin ontvangt deze toelage automatisch en maximaal twee keer per kind. Deze toelage wordt volgens de geboortedatum of aankomst in de gemeente op twee momenten betaald: eind juni en eind december.

Beide toelagen worden overgeschreven op de ILvA-rekening waar inwoners ook hun saldo kunnen raadplegen.
|
155