Omgevingsvergunning vanaf 1 januari 2018


Vergeet de stedenbouwkundige vergunning en de milieuvergunning. Voortaan kun je ze beide in een keer aanvragen via het Omgevingsloket en spreken we van de omgevingsvergunning. Het Omgevingsloket is een digitale toepassing van de Vlaamse overheid waar je een aanvraag digitaal kunt samenstellen, indienen en opvolgen. Vanaf 15 januari zal er ook een vereenvoudigde versie van het loket beschikbaar zijn, de ‘snelinvoer’. Daarmee kun je eenvoudige werken op en rond een gebouw aanvragen, zoals het plaatsen van zonnepanelen en het zetten van een tuinhuis. Alle informatie over de omgevingsvergunning en het loket vind je op de website www.omgevingsloket.be. Hulp nodig bij je aanvraag? Je kan altijd terecht bij je gemeente of bij de helpdesk van het Omgevingsloket.Op 1 januari 2018 start de omgevingsvergunning in alle Vlaamse gemeenten. Op 1 januari wijzigen niet alleen de vergunningsprocedures en het digitaal loket, maar vanaf dan verscherpt ook de energieprestatieregelgeving.

Men verwacht een piek aan stedenbouwkundige aanvragen net voor 1 januari. Bovendien is het zo dat vergunningsaanvragen ingediend voor 1 januari maar die de gemeente onverhoopt onontvankelijk moet verklaren na 1 januari, vervolgens volgens de nieuwe omgevingsvergunningsprocedure en strengere energieprestatieregelgeving moeten  behandeld worden. Tijdig indienen zodat de Gemeente nog de kans krijgt voor 1 januari de ontvankelijkheid van het dossier na te kijken, is de boodschap.
|
155