Omgevingsvergunning vanaf 1 januari 2018

Op 1 januari 2018 start de omgevingsvergunning in alle Vlaamse gemeenten. Op 1 januari wijzigen niet alleen de vergunningsprocedures en het digitaal loket, maar vanaf dan verscherpt ook de energieprestatieregelgeving.

Men verwacht een piek aan stedenbouwkundige aanvragen net voor 1 januari. Bovendien is het zo dat vergunningsaanvragen ingediend voor 1 januari maar die de gemeente onverhoopt onontvankelijk moet verklaren na 1 januari, vervolgens volgens de nieuwe omgevingsvergunningsprocedure en strengere energieprestatieregelgeving moeten  behandeld worden. Tijdig indienen zodat de Gemeente nog de kans krijgt voor 1 januari de ontvankelijkheid van het dossier na te kijken, is de boodschap.
|
155