Onze toekomst moet duurzaam én sociaal zijn

Datum: woensdag 24 april 2019
Uur: 20.00 uur

Hoe duurzaam is ons voedsel?

Sta jij wel eens stil bij de gevolgen van je voedselconsumptie? En dan bedoelen we niet enkel op het gebied van gezondheid maar de gevolgen voor mens en milieu. Wist je dat men in Brazilië regenwoud kapt om op die grond soja te verbouwen die dient om onze varkens vet te mesten? Vervolgens worden deze varkens in Italië geslacht om later weer als Italiaanse ham in onze supermarkt te belanden. Het huidige dominante model van intensieve landbouw en veeteelt met het accent op export heeft een grote weerslag op het klimaat, het milieu, beschikbare en betaalbare landbouwgrond, het sociaal welzijn van de boeren,… en is vanuit dat oogpunt niet houdbaar. De meest kwetsbare groep in deze keten zijn de kleine, familiale landbouwers, zowel hier als in het zuiden. Zij zijn er vaakst het slachtoffer van.


Katelijne Suetens, beleidsmedewerker van Broederlijk Delen, klaagt aan dat de Vlaamse, Belgische en Europese beleidsmakers nog steeds vasthouden aan het model van intensieve agro-industriële landbouw, en stelt daar het alternatief van agro ecologische landbouw tegenover, dat kan zorgen voor lokaal, gezond en gevarieerd voedsel en een leefbare boerenstiel.

Locatie: Gemeentelijke bibliotheek
Stationsstraat 13
9860 Scheldewindeke
Organisatie: GROS in samenwerking met Vorming Plus
153