Zitting gemeenteraad en raad voor maatschappelijk welzijn

153