Startvergadering Mooi & gezond

Datum: woensdag 17 januari 2018
Uur: 19.15 uur
Meer info bij Agnes Leus via e-mail
Locatie: parochiezaal Gijzenzele
Organisatie: KVLV Gijzenzele
153