Voordracht: gezond leven

Datum: donderdag 23 maart 2017
Uur: 14.00 uur
een voordracht door dr. Hendrik Cammu.

www.neosvzw.be/oosterzele
Locatie: zaal De Rots, Scheldewindeke
Organisatie: NEOS
153