Klachtenbehandeling


Klachten?

Een klacht is een manifeste uiting waarbij een ontevreden burger klaagt over een door de Gemeente Oosterzele al dan niet verrichte handeling of prestatie 

Klachten kunnen betrekking hebben op:

  • Het foutief verrichten van een handeling of prestatie
  • Het onvriendelijk of onbeleefd verrichten van een handeling
  • Het afwijken van de vastgelegde of gebruikelijke werkwijze 
  • Het niet of laattijdig uitvoeren van een handeling of prestatie

Wat gebeurt er met mijn klacht?

Wanneer je een klacht formuleert, komt die terecht bij de klachtencoördinator. In principe ontvang je binnen de zeven werkdagen een voorlopig en binnen de 45 dagen een definitief antwoord. Als het niet mogelijk is om het onderzoek binnen die periode af te ronden, word je daarvan op de hoogte gebracht.

 

Documenten

 

Contactgegevens

Meldpunt vragen, meldingen & klachten
Dorp 1
9860 Oosterzele
email info@oosterzele.be

Bianca De Mulder - communicatieambtenaar
tel. 09 362 50 09

224