Seniorenraad

De Seniorenraad vertegenwoordigt via de seniorenverenigingen de Oosterzeelse senioren. De seniorenraad licht het gemeentebestuur in over bepaalde noden en behoeften die onder de senioren leven. Daarnaast organiseert de Seniorenraad zelf enkele regelmatige of éénmalige activiteiten. Zowel vorming, dienstverlening als ontspanning komen hierbij aan bod.

Volgend feest van en voor senioren Oosterzele : maandag 26 november 2018.

Samenstelling van de Seniorenraad :

  • voorzitter: Jos Storms
  • ondervoorzitter: Christianne Gabriël
  • penningmeester: Willy Bockstaele
  • schepen van senioren: Marleen Verdonck  
  • ambtenaar: Els Gasthuys
  • de leden : zie onderstaande tabel
   effectieve leden  effectieve leden                             plaatsvervangende leden
OKRA Oosterzele  Jenny Meersschaut  Nelly De Schamphelaere              Raoul Van De Kerckhove
OKRA Balegem  Achiel De Moerloose  Christianna De Smaele 
OKRA Scheldewindeke   Daniël Kielemoes  Marcel Brackenier                             
OKRA Moortsele  Rudy Bracke  Freddy Van Bever
OKRA Landskouter   André Roegiers  Lucien Lievens                               Juliette Meuleman
OKRA Gijzenzele   Lieve De Prest  
NEOS Oosterzele   Guido Vervust  Christianne Gabriël
 onafhankelijke leden  Paul Cottenie  Willy Bockstaele
Voorzitter  Jos Storms  
politiek afgevaardigden  Erna Tondeleir (Open Vld plus)  Linda De Vos (CD&V)
 

 Lieve Seynnaeve (GROEN)

 

Projecten

     Feest van en voor senioren van Oosterzele, steeds in de maand november.

     Beperkte rapportering over de staat van de wegenis in Oosterzele eind 2016 : 

                                            rapport.pdf

   

Verslagen

2017 :

2018 :

456