Gemeentelijke Raad voor Ontwikkelingssamenwerking

De Gemeentelijke Raad voor OntwikkelingsSamenwerking (GROS) vertegenwoordigt de verschillende plaatselijke organisaties en personen die werken rond of begaan zijn met ontwikkelingssamenwerking

De GROS adviseert het bestuur in verband met het ontwikkelingssamenwerkingbeleid en neemt zelf bepaalde initiatieven.

samenstelling :

Hanna Courtijn : schepen voor ontwikkelingssamenwerking, Jacques De Cocker (wereldsolidariteit), Carmen Talloen (vzw Kinderen van Oeganda), Filip Michiels (vertegenwoordiger 11.11.11, Open VLD plus), Herman De Nil (wereldsolidariteit) , Philippe De Landsheere (vertegenwoordiger Groen), Magalie Schotte (Oxfam), Lies Mabilde (Damiaanactie, Pater Herman De Vriendt), Joke Scherpereel (Afopadi Guatemala), Magda Fonck (Oxfam Wereldwinkel), Hugo Van den Berge (stichting Spina Bifida in Oeganda), Frans Kenis (Broederlijk Delen, Griet Kenis), Patrick Keymeulen (Acres of Hope), Antoine De Witte (Dom André De Witte), Jo De Munter (vertegenwoordiger NVA), Ida Veldeman (we're on fire - vluchtelingenwerk)

Vergaderdata in 2016 met verslag

 Vergaderdata in 2017 met verslag

455