Gemeentelijke Raad voor Ontwikkelingssamenwerking

30

De Gemeentelijke Raad voor OntwikkelingsSamenwerking (GROS) vertegenwoordigt de verschillende plaatselijke organisaties en personen die werken rond of begaan zijn met ontwikkelingssamenwerking

De GROS adviseert het bestuur in verband met het ontwikkelingssamenwerkingbeleid en neemt zelf bepaalde initiatieven.

samenstelling :

Hanna Courtijn : schepen voor ontwikkelingssamenwerking, Jacques De Cocker (wereldsolidariteit), Carmen Talloen (vzw Kinderen van Oeganda), Filip Michiels (vertegenwoordiger 11.11.11, Open VLD plus), Herman De Nil (wereldsolidariteit) , Philippe De Landsheere (vertegenwoordiger Groen), Lies Mabilde (Damiaanactie, Pater Herman De Vriendt), Joke Scherpereel (Afopadi Guatemala), Magda Fonck (Oxfam Wereldwinkel), Hugo Van den Berge (stichting Spina Bifida in Oeganda), Frans Kenis (Broederlijk Delen, Griet Kenis), Patrick Keymeulen (Acres of Hope), Antoine De Witte (Dom André De Witte), Jo De Munter (vertegenwoordiger NVA)

 Vergaderdata in 2017 met verslag

Vergaderdata in 2018 met verslag

  • 30 januari 2018
  • 27 maart 2018
455