Gemeentelijke Raad voor Ontwikkelingssamenwerking

30

De Gemeentelijke Raad voor OntwikkelingsSamenwerking (GROS) vertegenwoordigt de verschillende plaatselijke organisaties en personen die werken rond of begaan zijn met ontwikkelingssamenwerking

De GROS adviseert het bestuur in verband met het ontwikkelingssamenwerkingbeleid en neemt zelf bepaalde initiatieven.

samenstelling :

Orville Cottenie (schepen van ontwikkelingssamenwerking), Jacques De Cocker (wereldsolidariteit), Carmen Talloen (vzw Kinderen van Oeganda), Filip Michiels (vertegenwoordiger 11.11.11), Herman De Nil (wereldsolidariteit) , Riet De Raek (vertegenwoordiger Groen), Lies Mabilde (Damiaanactie, Pater Herman De Vriendt), Joke Scherpereel (Afopadi Guatemala), Magda Fonck (Oxfam Wereldwinkel), Hugo Van den Berge (stichting Spina Bifida in Oeganda), Frans Kenis (Broederlijk Delen, Griet Kenis), Patrick Keymeulen (Acres of Hope), Antoine De Witte (Dom André De Witte), Peter Willems (vertegenwoordiger CD&V), Marina Bovyn (vertegenwoordiger Open VLD plus)

Vergaderdata in 2019 met verslag

455