Raad van beheer bibliotheek

In het beheersorgaan van de bibliotheek zetelen zeven vertegenwoordigers van de fracties in de gemeenteraad en zeven vertegenwoordigers van de gebruikers en de ideologische en filosofische strekkingen uit de gemeente.

Voor de politieke partijen: Peter Willems (voorzitter, CD&V), Monique Roels (CD&V), Rita De Loore (CD&V), Yvan Tomme (N-VA), Gerrit Comhaire (Open VLD plus), Aurel Kielemoes (Open VLD plus) en Roswitha Gerbosch (Groen)

Voor de gebruikers: Caroline Simoens (ondervoorzitter), Dirk Haenebalcke, Christiane Cansse, Erna Verbruggen, Leon D’Hoossche, Ann De Jonge en Lisa Genetello

Maken ambtshalve deel uit van het beheersorgaan (zonder stemrecht): David De Landsheere (cultuurbeleidscoördinator) en Filiep Van Grembergen (secretaris, bibliothecaris)

Verslagen

2011

2012

 2013

 2014

 2015

2016

2017

 

511