Oosterzele onderneemt

Oosterzele onderneemt geeft advies aan het college van burgemeester en schepenen en aan de gemeenteraad in alle economie aangelegenheden dit in de ruimste zijn van het woord. hij brengt advies uit op eigen initiatief of op verzoek van de gemeentelijke overheid. Daarnaast beoogt de gemeentelijke raad voor lokale economie de lokale economie in Oosterzele te coördineren, te stimuleren en hierover informatie te geven. Stemgerechtigde leden zijn afgevaardigden van alle gestructureerde, representatieve zelfstandigen/ middenstandsorganisaties met een plaatselijke werking en van straten/ zones met duidelijke commerciële activiteiten.

Samenstelling:

voorzitter: Hugo Verstraeten (mail)    

  1. penningmeester: Kris Van der Eecken (mail)
  2. secretaris: Thomas Caesens
  3. leden:Hilde De Boever, Carine Van De Weghe, Sabine Moeykens, Lesly Van Den Berge, Veronique Coens, Stefan Uytterhaegen, Marc Van Der Biest
  4. bevoegde schepen Orville Cottenie

  5. politieke waarnemers: Ingrid Boulaert (CD&V) (mail), Eddy Courtijn  (N-VA) (mail), Ruben De Gusseme (Open VLd plus) (mail), Nele Van den Bussche (Groen)  (mail)

www.oosterzeleonderneemt.be


Verslagen
448