Land- en tuinbouwraad

De gemeentelijke land- en tuinbouwraad is een adviserend orgaan, dat als officieel erkende woordvoerder van de land- en tuinbouwbelangen, beraadslaagt over alle kwesties op gemeentelijk vlak die, hetzij rechtstreeks, hetzij onrechtstreeks de land- en tuinbouw aanbelangen. De raad bezit de bevoegdheid, zowel op eigen initiatief als op verzoek van de gemeenteraad of het schepencollege, advies te verstrekken over de sociale, economische, hygiënische, culturele en juridische aspecten van problemen op plaatselijk vlak, die de land- en tuinbouwgemeenschap of bepaalde categorieën ervan direct of indirect aanbelangen. De raad spreekt zich uit over de wijze waarop alle initiatieven op dit gebied genomen, aangemoedigd, uitgewerkt en uitgebreid kunnen worden. Ze beslist zelfstandig over de wijze waarop ze haar voorstellen of initiatieven bekend maakt.

Samenstelling

 Naam Vereniging 
 Baele Filip Onderlinge Bedrijfshulp (ondervoorzitter) 
 Batsleer Claudine

Politiek : Open VLD plus

 Redant Barbara Politiek : Groen
 De Mûelenaere  Etienne Gecoöpteerd (voorzitter) 
 De Turck Antoine Landbouw
 De Turck Els Schepen voor Land- en Tuinbouw
 De Witte Antoine Landelijke Gilde Scheldewindeke 
  Landelijke Gilde Balegem 
 Kerckhof Dominique Plattelandstoerisme 
 Leus Marc Tuinbouw
 Meerpoel Ronny secretaris 
 Meersman Danny Landelijke Gilde Oosterzele
 Notebaert Dirk Bedrijfsgilde Oosterzele
 Schamp Carine Politiek Open VLD plus : plaatsvervanger 
 Van De Vijver Wouter LRV 
 Vijverman Sabine AGRA (schatbewaarder) 
 De Sutter Hilde Politiek : CD&V                                                
 De Cock Jeroen Politiek : N-VA 
 Limpens Mario Vereniging voor Varkenshouders (VEVA) 
 Vermeulen Filip Landbouw     
 De Winter Rony Tuinbouw 


verslag van 5 februari 2015

verslag van 10 juni 2015

verslag van 10 december 2015

verslag van 2 mei 2016

verslag van 8 november 2016

verslag van 2 maart 2017

verslag van 5 juli 2017

verslag van 4 december 2017

3 mei 2018

451