Digitaal loket

Via het digitaal loket kan je heel wat zaken rechtstreeks van thuis afhandelen. Indien je het e-formulier invult met je elektronische identiteitskaart kan je ook online de status van je dossier opvolgen (zie 'status van mijn aanvraag').

A

Aangifteformulier overlijden

Adreswijziging
Afstand van organen
Attesten en uittreksels bevolking
Attesten en uittreksels burgerlijke stand

B

Beroepswijziging

K

Korting openbaar vervoer voor -25 jarigen

L

Laatste wilsbeschikking

R

Reistoelating minderjarige

S

Aanmelden

Status van mijn aanvraag

Slijterijvergunning - aanvraag

U

Uittreksel strafregister

V

Verzoek tot concessies

W

Wettelijke samenwoning

Wilsverklaring euthanasie

491