Financieel directeur

De financieel beheerder is verantwoordelijk voor de boekhouding van de Gemeente. Hij int alle ontvangsten en doet ook alle uitgaven voor de Gemeente Oosterzele. De financieel beheerder staat ook in voor de opmaak en de wettelijke controle op de begroting.

In opdracht van het college van burgemeester en schepenen houdt de financieel beheerder een gezond evenwicht tussen de inkomsten en uitgaven van de gemeente.

Contactgegevens

Financieel directeur
Gootje 2
9860 Oosterzele

Joeri De Maré - financieel directeur
email joeri.demare@oosterzele.be

501