Algemeen directeur

De algemeen directeur coördineert de organisatie en de werking van de gemeentelijke diensten, heeft de algemene leiding over het personeel en adviseert het bestuur bij het nemen van beleidsbeslissingen.

De algemeen directeur

  • is hoofd van het personeel
  • woont de vergaderingen van de gemeenteraad en van het college van burgemeester en schepenen bij.
  • rapporteert rechtsreeks aan het college van burgemeester en schepenen.
  • is voorzitter van het managementteam

 

In Oosterzele is Borchert Beliën algemeen directeur

Contactgegevens

Algemeen directeur
Dorp 1
9860 Oosterzele

Borchert Beliën
tel. 09 362 50 09
email algemeendirecteur@oosterzele.be

500