Werken op afspraak

Vanaf 2 mei a.s. starten dienst Burgerzaken (afdeling Burgerlijke Stand) en Grondgebiedszaken met het werken op afspraak. De gemeentelijke diensten zullen hun ervaringen en die van de gebruikers bijhouden zodat het systeem na een evaluatieperiode kan bijgestuurd worden.

Waarom?

Niemand staat natuurlijk graag in een wachtrij. Daarom start Oosterzele met het maken van afspraken voor bepaalde producten. Op die manier wordt de inwoner steeds geholpen op het moment dat het voor hem/haar het best past. De betrokken dienst kan zo ook het dossier voorbereiden en gedurende de tijd van de afspraak in volle aandacht aan het betrokken dossier werken.

Waarvoor maak ik een afspraak?

In een eerste fase start het bestuur met een aantal producten van het departement Grondgebiedszaken en de afdeling Burgerlijke stand. Na een evaluatiefase wordt bekeken of nog producten op afspraak kunnen aangeboden worden. 

Burgerzaken-Burgerlijke stand

Vanaf 2 mei maken inwoners een afspraak voor:

- nationaliteitsdossier
- 1ste inschrijving als niet-Belg in Oosterzele
- aangifte van een huwelijk
- aangifte erkenning voor geboorte
- aangifte van een geboorte
- registratie van euthanasie
- aanvraag van pensioen
- registratie van geslachtsverandering
- wijziging van voornaam

Een afspraak maken kan rechtstreeks bij de betrokken medewerkers via burgerzaken@oosterzele.be of 09 363 99 26.

Grondgebiedszaken


Een afspraak maken gebeurt via:

omgeving@oosterzele.be of 09 363 99 34 voor:

• allerlei stedenbouwkundige inlichtingen; (ver)bouwen, verkavelen, kappen bomen, …
• milieuactiviteiten (ingedeelde inrichtingen) verbonden aan een vergunning
• begeleiding bij het indienen van een omgevingsvergunning
• dossiers in verband met leegstand
• energieloket voor groepsaankopen, energiemaatregelen, …
• woonkwaliteit (ongeschikt, onbewoonbaar, conformiteitsattest, …)

Het officieel indienen van een omgevingsvergunning kan enkel digitaal en moet gebeuren via https://www.omgevingsloketvlaanderen.be/ 

infrastructuur@oosterzele.be of 09 363 99 38 voor:

• info over (grotere) wegeniswerken, groen- en inrichtingsprojecten
• riolerings- en afkoppelingswerken

mobiliteit@oosterzele.be of 09 363 99 38 voor:

• mobiliteits- en verkeersproblemen

Afspraken – wanneer?

Je kunt standaard een afspraak maken tussen 9 en 11.30 uur. Op maandagavond zijn alle loketten vrij geopend en is het niet mogelijk om een afspraak te maken.
Wie een afspraak wil buiten die uren, neemt rechtstreeks contact met de betrokken dienst. Zij helpen graag verder!
 
 
86